Smaller Default Larger

  

TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Tòa soạn:

Phòng Khoa học & Quan hệ Quốc tế

Trường Đại học Tây Nguyên

567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Điện thoại: 0262.385.3276

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://tn.ttn.edu.vn/khcn/