Smaller Default Larger

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

ISSN 1859 - 4611

 

Hội đồng biên tập

  Thành lập theo Quyết định số số 1981-QĐ-ĐHTN-KH&QHQT ngày 09-09-2019

STT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

Chuyên môn

 

TS. Nguyễn Thanh Trúc

Hiệu Trưởng

Chủ tịch Hội đồng

Kinh tế Công nghiệp

 

PGS.TS. Trần Trung Dũng

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

Thường trực

Thổ nhưỡng

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nam

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

Bảo vệ Thực vật

Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

 

GS.TS. Bảo Huy

Khoa NLN

Ủy viên

Lâm sinh

 

TS. Cao Thị Lý

Khoa NLN

Ủy viên

Lâm sinh

 

TS. Nguyễn Văn Minh

Khoa NLN

Ủy viên

Khoa học Cây trồng

 

TS. Hoàng Văn Chuyển

Khoa NLN

Ủy viên

Bảo quản – chế biến

 

PGS.TS. Trần Quang Hạnh

Khoa CNTY

Ủy viên

Chăn nuôi

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Diên

Khoa CNTY

Ủy viên

Kí sinh trùng Thú Y

 

TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh

Khoa CNTY

Ủy viên

Dịch tễ học Thú Y

 

PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

Khoa KHTN&CN

Ủy viên

Sinh Thái Nấm lớn

 

TS. Nguyễn Văn Bồng

Khoa KHTN&CN

Ủy viên

Toán học

 

TS. Nguyễn Văn Bốn

Khoa KHTN&CN

Ủy viên

Hợp chất tự nhiên

 

TS. Lê Văn Cơ

Khoa KHTN&CN

Ủy viên

Hóa hữu cơ

 

PGS.TS. Phùng Minh Lương

Khoa Y dược

Ủy viên

Tai Mũi Họng

 

PGS.TS. Thân Trọng Quang

Khoa Y dược

Ủy viên

Ký Sinh Trùng

 

TS. Đinh Hữu Hùng

Khoa Y dược

Ủy viên

Nội thần kinh

 

PGS.TS. Phan Văn Trọng

P. ĐT Sau Đại học

Ủy viên

Ký Sinh Trùng

 

PGS.TS. Võ Văn Viên

P. ĐT Sau Đại học

Ủy viên

Vật lý lý thuyết

 

PGS.TS. Văn Tiến Dũng

P. KH&QHQT

Ủy viên

Chăn nuôi động vật

 

TS. Nguyễn Đình Sỹ

P. KH&QHQT

Ủy viên

Sinh học Thực vật

 

PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng

Viện CNSH&MT

Ủy viên

Vi sinh – Sinh hóa

 

TS. Võ Hồng Sinh

P. TCCB

Ủy viên

Bệnh truyền nhiễm

Khoa học Xã hội & Nhân văn

 

PGS.TS. Lê Đức Niêm

Chủ tịch Hội đồng Trường

Ủy viên

Kinh tế Quốc tế

 

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

Khoa Kinh tế

Ủy viên

Kinh tế Nông nghiệp

 

TS. Y Tru Aliô

Khoa Ngoại Ngữ

Ủy viên

Ngôn ngữ Anh

 

TS. Nguyễn Khắc Trinh

Khoa LL chính trị

Ủy viên

Lịch sử Đảng

 

TS. Nguyễn Thị Tĩnh

Khoa LL chính trị

Ủy viên

Lịch sử Đảng

 

TS. Phạm Hoài Phương

Khoa LL chính trị

Ủy viên

Triết học

 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng

Khoa Sư phạm

Ủy viên

Toán học

 

PGS.TS. Đoàn Thị Tâm

Khoa Sư phạm

Ủy viên

Lý luận ngôn ngữ

 

TS. Buôn Krông Tuyết Nhung

Khoa Sư phạm

Ủy viên

Lịch sử văn học

 

TS. Trương Thông Tuần

Khoa Sư phạm

Ủy viên

Ngôn ngữ học

 

TS. Trương Thị Hiền

Khoa Sư phạm

Ủy viên

Xã hội học

 

TS. Vũ Minh Chiến

Khoa Sư phạm

Ủy viên

Giáo dục học

 

TS. Phạm Hùng Mạnh

Khoa Sư phạm

Ủy viên

Giáo dục Thể chất

 

TS. Lê Thế Phiệt

Phòng KH – TC

Ủy viên

Quản trị kinh doanh