Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Khoa Y - Dược

Mã cán bộ Họ và tên
01000007Phan Thị Xuân An
01000008Vũ Thị Lan Anh
01000010Nguyễn Hữu Chính
01000013Ngô Xuân Cường
01000014Trần Thị Bích Dân
01000016Phùng Thị Mỹ Dung
01000019Tạ Vũ Đức
01000022Võ Bằng Giáp
01000023Ngô Thị Kim Hải
01000024Nguyễn Văn Hải
01000025Phương Minh Hải
01000026Huỳnh Thị Hồng Hằng
01000027Lục Thị Hằng
01000031Lê Thị Kim Hồng
01000032Nguyễn Thị Hồng
01000033Đinh Hữu Hùng
01000035Nguyễn Nhựt Hùng
01000037Thái Quang Hùng
01000038Đặng Thị Hương
01000039Huỳnh Thị Hương
01000040Nguyễn Thị Thu Hương
01000041Nguyễn Thị Thu Hường
01000042Y Rai KBuor
01000044Lê Thị Lan
01000045Nguyễn Thị Kim Lang
01000046Hồ Thị Lệ
01000048Phạm Thị Diệu Linh
01000049Võ Thị Kim Loan
01000050Phan Bảo Long
01000051Phùng Minh Lương
01000052Trần Thị Mai
01000053H' Lanh Mlô
01000055Nguyễn Thị Ngân
01000057Phạm Đình Nhường
01000058Lý Thị Nữ
01000059Phạm Văn Phong
01000060Trần Thị Thu Phương
01000061Trần Đại Phước
01000063Thân Trọng Quang
01000064Nguyễn Thị Kim Quyên
01000065Võ Thị Kim Quyên
01000066Văn Hữu Tài
01000068Lê Bá Thanh
01000069Trần Thị Thanh
01000070Nguyễn Văn Thành
01000071Nguyễn Chiến Thắng
01000073Lê Thị Thêu
01000074Nguyễn Hữu Thế
01000076Huỳnh Văn Thơ
01000078Nguyễn Thị Bích Thủy
01000079Đỗ Thị Thược
01000080Lê Phú Tiến
01000081Võ Văn Toàn
01000082Nguyễn Thị Bích Trang
01000084Nguyễn Thị Trinh
01000086Ngô Minh Trung
01000087Lâm Quốc Tuấn
01000088Lê Anh Tuấn
01000090Nguyễn Mạnh Tuyến
01000091Trần Ngọc Tuyển
01000093Trần Đức Tươi
01000094Lê Thị Vân
01000097Trần Tuấn Bạch Vân
01000098Ngô Thị Ngọc Yến
01000590Nguyễn Hoàng Anh Thư
01000657Vương Minh Ngọc
01000658Tạ Văn Quyết
01010753Trần Công Loan
01010754Hoàng Thị Thanh Thảo
01011041Phan Vũ Nguyên
01020890Đoàn Thị Hồng Linh
01030913Trịnh Ngọc Thảo Vy
01030928Lê Hồng Thủy
01030995Nguyễn Thanh Thảo
01030996Nguyễn Thị Nguyên Đăng
01031002Phan Thị Kim Phụng
01031003Trần Thị Minh Tâm
01031006Hà Thị Minh Trang
01040752Nguyễn Duy Thịnh
01051027Nguyễn Thị Lệ Quyên
01051049Lê Thị Thùy Ngân
01051063Nguyễn Thị Hoàng An
01051064Lê Hồng Ngân
01070735Mai Đức Trọng
01070903Nguyễn Văn Huy
01070909Bùi Quang Chiến
01070966Huỳnh Anh Tuấn
01070969Phan Ngọc Tâm
01071018Nguyễn Hồ Huy Hoàng
01080922Võ Thị Sương
01080927Nguyễn Thị Pháp
01080940Nguyễn Thị Hoa
01100900Nguyễn Tiến Công
01100936Lê Ngọc Đan Châu
01100979Đinh Thị Ngọc Lệ
01101051Hồ Thị Thủy
01130736Nguyễn Thị Bích Nguyên
01130755Đặng Thị Nhài
01130756Hoàng Thị Ánh Tuyết
01130918Hoàng Thị Ngọc Diệp
01131039Dương Bảo Khánh
01150733Chu Thị Giang Thanh
01150734Vũ Thị Thu Hường
01150763Nguyễn Thị Thu Hằng
01150764Phan Thị Huyền Trang
01150883Trần Thị Kiều Trinh
01150884Ngư Danh Sơn
01150885Lê Thị Kim Quyên
01150898Vũ Thị Tuyết
01151037Hà Thị Thanh Trang
01180760Trương Ngô Ngọc Lan
01180924Lê Thị Lệ Thủy
01180970Lý Tuấn Tài
01180975Nguyễn Thị Thúy Hằng
01180999Nguyễn Bích Vân
01181032Sử Thị Như Ngọc
01181057Võ Ngọc hân
01220757Tống Phương Hoa
01220758Nguyễn Hạnh My
01220886Nguyễn Văn Long
01220901Lê Thị Yến Linh
01220976Nguyễn Hoài Lâm
01220977Nguyễn Thị Ý Nhi
01220982Nguyễn Khoa Tiến
01221000Trịnh Bá Hùng Mạnh
01221059Nguyễn Thanh Hiệp
01310761Lê Nguyễn Bá Thụ
01310882Hồ Thị Phương Dân
01310978Nguyễn Đức Vương
01310988Nguyễn Thanh Hải
01310993Nguyễn Thị Bích Ngọc
01310994Nguyễn Thị Hoàng Mai
01310997Hoàng Thị Lâm Quý
01320762Đặng Thị Xuyến
01320923Tào Thị Hoa
01320998Hoàng Thị Phương Thảo
01340939Nguyễn Quốc Cường
01391040Nguyễn Thị Vân Dung
01391060Phan Hoàng Thái Bảo
01391061Lê Thị Xuân Quyên
133 1033Nguyễn Đức Hải
133 1038Trương Thị Ánh Linh
133 1053Hoàng Thị Chiến
133 1054Lê Thị Mơ
22000399Lã Quí Xá
24000419Nguyễn Thị Xuân Trang
25000423Đào Mai Luyến
27000432Nguyễn Đăng Đức
54000944Hà Văn Tuấn
55000874Ninh Thị Kim Loan