Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN


1. Họ và tên: TRẦN THỊ MINH HÀ

2. Năm sinh: 1988 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Cửu An, An Khê, Gia Lai

5. Quê QuánCửu An, An Khê, Gia Lai

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 138B Y Wang

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0946959247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên và công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  ĐH Công nghiệp TP. HCM  Công nghệ môi trường   2010
 Thạc sĩ  Viện môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia TP. HCM  Kỹ thuật môi trường  2016
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ AutoCad  AutoCad   Trường Ngoại ngữ tin học Truyền thông Tp HCM  2010
 Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm  Bồi dưỡng NVSP cho GV Đại học, Cao đẳng  Trường ĐH Sư phạm Hà Nội  2014
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Khá  Khá  Tốt  Tốt

TOEFL ITP 470

IELTS 5.5

           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2011 - 2012   Cán bộ giảng dạy  ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2012 - 2019  Phó trưởng bộ môn CNMT  ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 06

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 03

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Báo cáo: Xác định hàm lượng Cu, Zn, Mn trong nước tại một số khu vực TP. Buôn Ma Thuột  Tác giả  Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH & CĐ khối nông lâm ngư thủy toàn quốc lần thứ VI, năm 2014  2014
 2  Báo cáo: Nghiên cứu tái sử dụng nước thải sinh hoạt phục vụ cho mục đích tưới tiêu công cộng tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV  2015
 3  Hấp phụ axit humic bằng vật liệu Zn/Al LDH – magnetic  Tác giả  Tạp chí Khoa học Tài nguyên và môi trường, ISSN 0866-7608, Số 15, trang 3-9.  2017
4  Nghiên cứu xây dựng tính phí tái chế bao bì giấy tại thành phố Hồ Chí Minh
Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, ISSN 1859-4611, Số 22, trang 31-36

2017

 5  Thử nghiệm công nghệ plasma lạnh trong xử lý nước thải có nồng độ ô nhiễm cao - trường hợp nghiên cứu với nước thải sản xuất men của công ty TNHH AB MAURI Việt Nam Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, ISSN 1859-4611, Số 24, trang 56-62

 2017

 

 

 6 Hấp phụ cacbon hữu cơ hòa tan trong nước bằng vật liệu Zn/Al LDH– Magnetic Tác giả  Hội thảo khoa học toàn quốc “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường – kết quả và định hướng ứng dụng”, ĐH Phạm Văn Đồng, ĐH Khoa học Tự nhiên Tp HCM. 2018
 7 Ghi nhận mới loài nhện Dendrolycosa Bairdi Jager, 2011 (Araneae: Pisauridae) tại Việt Nam Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên, số 29, ISSN 1859-4611;

 2018
8 Điều chế chất keo tụ (Al3+, Fe3+) từ bùn thải của trạm xử lý nước Buôn Hồ và trạm EaChu Cáp, tỉnh Đắk Lắk Tác giả

Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên, ISSN 1859-4611, số 33, trang 17-21.

2018
9

Application of magnetite Zn/Al Layered Double Hydroxide (Fe3O4 Zn/Al LDH) on the removal of organic matter in supplying water.

http://stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee/article/view/470

Đồng tác giả

Tạp chí phát triển khoa học & công nghệ: chuyên san khoa học trái đất & môi trường, ISSN 2588-1078, tập 2, số 1.

2018
         
         
   

 

 

 
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Xác định hàm lượng Cu, Zn, Mn trong nước tại một số khu vực TP. Buôn Ma Thuột

Cấp cơ sở

 2012 - 2013 Trường ĐH Tây Nguyên   Đã nghiệm thu

Điều chế chất keo tụ từ bùn thải của trạm xử lý nước cấp, tỉnh Đắk Lắk

Cấp cơ sở

 2018  Trường ĐH Tây Nguyên   Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Tổng hợp vật liệu hấp phụ hydroxit lớp kép Zn/Al, ứng dụng trong xử lý Trihalomethane sản sinh từ quá trình khử trùng nước cấp.

Cấp Viện

 2016-2018  Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia Tp HCM, dự án SWINDON do DAAD tài trợ  Đã nghiệm thu
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

  Giấy khen, đạt giải khuyến khích tại Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH & CĐ khối nông lâm ngư thủy toàn quốc lần thứ VI, năm 2014  9/2014
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 2 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

Trần Thị Minh Hà