Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tênNGUYỄN MINH TRUNG

2. Năm sinh: 1989 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Hòa Tiến, Krông Pắk, Đắk Lắk

5. Quê Quán: Tam Kỳ, Quảng Nam

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: Thôn 2A

Phư­ờng (Xã): Hòa Tiến

Thành phố (Huyện): Krông Pắk

Tỉnh: Đắk Lắk 

Điện thoại: 0915656450

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: KHTN&CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0262)3825185 Fax: (0262)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  ĐH Đà Lạt, Việt Nam  Sinh học (Biology)  2011 
 Thạc sĩ  ĐH Tamkang, Đài Loan  Hóa sinh học (Chemical Biology) 2018
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Tiếng Anh   Khá  Khá  Khá  Khá  IELTS 5.0
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2013 - Nay  CBGD    ĐH Tây Nguyên    567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột 
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 2

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 3

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 0

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 0

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Anti-α-glucosidase activity by a protease from Bacillus licheniformis  Đồng tác giả

Molecules 201924(4), 691; 

https://doi.org/10.3390/molecules24040691

2019
 2 Novel potent antidiabetic compounds from Euonymus laxiflorus Champ. and their effect on reducing plasma glucose in an ICR mouse model   Đồng tác giả Molecules 201823(8), 1928; 

https://doi.org/10.3390/molecules23081928

2018
3 Ảnh hưởng một số chủng vi khuẩn lam cố định đạm lên sinh trưởng, năng suất và sinh dưỡng của cây xà lách (Lactuca sativa L.) tại Buôn Ma Thuột Tác giả Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên 2019
4 Tuyển chọn và định danh một số chủng vi khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu có hoạt tính đối kháng tuyến trùng tại Eakar-Đắk Lắk. Đồng tác giả Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên 2019
5 Tuyển chọn nấm mốc chịu nhiệt có hoạt tính cellulase, ứng dụng trong quá trình ủ phân vi sinh hữu cơ. (Accepted) Đồng tác giả Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên 2019
6 Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lam có tế bào dị hình và khả năng cố định nitơ trong đất nông nghiệp tại Buôn Ma Thuột Tác giả Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên 2018
         
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn lam có tế bào dị hình và có khả năng cố định đạm trong đất nông nghiệp tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk/Cơ sở  01/2015 - 12/2015  Trường ĐH Tây Nguyên   Đã nghiệm thu 
Tuyển chọn vi khuẩn lam (Cyanobacteria) có khả năng sinh polysaccharide ngoại bào giúp chống hạn cây trồng tại TP. Buôn Ma Thuột/Cơ sở  01/2019 - 12/2019  Trường ĐH Tây Nguyên  Đang thực hiện

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 04 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)