Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGŨ TRƯỜNG NHÂN

2. Năm sinh: 1981  Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Nha Trang

5. Quê Quán: Phú Thọ

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 166 Nguyễn Lương Bằng

Phư­ờng: Xã Hòa Thắng

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0902856011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Tiến sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: KHTN&CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  ĐH KHTN TP.HCM   Hóa học  2003 
 Thạc sĩ    ĐH KHTN TP.HCM   Hóa hữu cơ   2009 
 Tiến sĩ   Học Viện KH & CN Việt Nam   Hóa học các hợp chất thiên nhiên   2019
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

           
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2003 - 2005  Giảng viên  Trường ĐH Xây Dựng miền Tây   Vĩnh Long 
 2010 đến nay    Giảng viên  Trường ĐH Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột 
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Phân loại và phương pháp giải chi tiết các dạng bài tập hóa 12 cơ bản và nâng cao  Tác giả Nxb Đại học Quốc Gia Tp.HCM  2014

2

 Hóa học đại cương 2  Đồng tác giả  Đại học Tây Nguyên  2015

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 05 

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 16

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 03

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Sử dụng các phương pháp phổ hiện đại để xác định cấu trúc hóa học của mangostin cô lập từ vỏ bứa Delpy (Garcinia delpyana Pierre)  Tác giả Tạp chí Khoa học Trường ĐH Tây Nguyên  6/2014 
 2  Tìm hiểu thành phần hóa học của lá cây Sơn cúc ba thùy Wedelia Trilobata (L.) Hitchc.) học cúc (Asteraceae)   Đồng tác giả  Tạp chí khoa học và công nghệ  11/2014 
 3   Three flavonoids from the rhizomes of Kaempferia galagna L. (zingiberaceae.)   Đồng tác giả  Tạp chí khoa học và công nghệ    11/2014 
 4 Further study on chemical constituents from the heartwood of Dalbergia tonkinensis  Tác giả Vietnam Journal of Science and Technology, 56(4A), 252-258 (ACI)  2018

 

 
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc: 06

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Sử dụng hiệu quả hệ thống thí nghiệm hóa hữu cơ trong dạy học hóa học 11 nâng cao/ cấp cơ sở  1-12/2013  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
Xây dựng các dạng bài tập liên quan đến cơ chế phản ứng hữu cơ trong chương trình hóa học phổ thông nâng cao/ cấp cơ sở

 1-12/2014

 

  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng tim mạch của cây sưa đỏ Dalbergia tonkinensis  2016-2018  (Nafosted) Mã số. 104.01-2015.49  Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xác định tên khoa học, thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của một số mẫu nấm lớn thuộc chi Amauroderma (Linh chi đen) ở khu vực tỉnh Đắk Lắk  2017-2019 Cấp Bộ
Mã số: B2017_TTN_04 
 Đã nghiệm thu
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)