Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: TÔN THẤT TRƯỜNG NAM

2. Năm sinh: 02/10/1988 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Krông ana, Tỉnh Đắk Lắk

5. Quê Quán: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 67 Thôn Eatung

Phư­ờng (Xã): Eana

Thành phố: Krông Ana

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0945000409

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường ĐH Tây Nguyên  CN Sư phạm Vật Lý  2010
       
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh văn  Trung bình Trung bình   trung bình   trung bình  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2011 - đến nay  KTV  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 04

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Thiết kế mạch điều khiển robot tự động  Tác giả  Tạp chí khoa học số 6, trường ĐH Tây Nguyên  2010
 2  Chế tạo bộ thí nghiệm ghép nối máy tính và phần mềm hỗ trợ dạy học các định luật chất khí môn vật lí lớp 10 trung học phổ thông  Đồng tác giả  Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 11 (60), Quyển II  2012
 3  Nghiên cứu, chế tạo bộ thí nghiệm bếp cảm ứng từ  Đồng tác giả  Tạp chí KH Trường Đại Học Tây Nguyên  2017
 4  Phân tích và nghiên cứu các thiết bị công nghệ cao sử dụng trong gian lận thi cử  Tác Giả   Tạp chí KH Trường Đại Học Tây Nguyên

 2019

 5

Nghiên cứu, chế tạo máy phát hiện thiết bị công nghệ cao sử dụng gian lận trong thi cử          

Đồng Tác Giả

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

2019

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:01

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

 máy phát hiện thiết bị công nghệ cao sử dụng gian lận trong thi cử  2018- nay; Đại học Tây Nguyên, Đại học Thủy Lợi, Học Viện Y học cổ truyền Việt Nam, Sở Giao thông Vận Tải Gia Lai. Phòng PA03 Công an Tỉnh Đăk Lăk, Phòng PA03 Công an TP Hải Phòng. Tốt

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Thiết kế, chế tạo mạch điều khiển đa năng dùng vi điều khiển 8051. Đề tài cấp cơ sở  01/2010 - 08/2010  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu, chế tạo thiết bị phát hiện gian lận thi cử sử dụng công nghệ cao; Đề tài cấp cơ sở trọng điểm  01/2018- 12/2018  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu chế tạo bộ cảm biến thí nghiệm ghép nối với máy vi tính trong dạy học vật lý ở trường phổ thông, đề tài cấp Bộ, mã số B2011-15-02  2011 - 2013  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Thiết kế bộ đo tốc độ gió ghép nối máy tính, đề tài cấp cơ sở  1/2012-12/2012  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu sự thay đổi cường độ tín hiệu sóng vô tuyến VLF khi qua môi trường điện ly tại Tây Nguyên, đề tài cấp cơ sở  1/2013 - 12/2013  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 1  Giải 3 sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc  Bộ giáo dục và đào tạo - 2011
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 08 năm 2019
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)