Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tênĐINH THỊ XUÂN THẢO

2. Năm sinh: 1983 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Đắk Lắk

5. Quê Quán: Thanh Oai, Hà Nội

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 103/3B Thăng Long

Phư­ờng: Tự An

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0909002011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: KHTN&CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường ĐH Sư phạm TP. HCM   Sư phạm Hóa học   2005
 Thạc sĩ  Trường ĐH Sư phạm TP. HCM   Lý luận và PPDH hóa học  2011
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Khá  Khá  Khá  Khá  IELTS 5.5
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 10/2005 đến nay  Giảng viên  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Giáo trinh nội bộ "Thực hành hóa học đại cương"  Tác giả  Trường ĐH Tây Nguyên  2015

2

 Giáo trình nội bộ "Hóa học đại cương 1"  Thành viên  Trường ĐH Tây Nguyên  2015

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Thiết kế một số mô phỏng quá trình hóa học bằng phần mềm Microsoft Powerpoint  Đinh Xuân Thảo, Trần Lưu Phúc  Tạp chí khoa học trường  Đại học Sư phạm Hà Nội  2013
 2  Rèn luyện kỹ năng thiết kế sơ đồ tư duy cho sinh viên sư phạm hóa học trường Đại học Tây Nguyên  Đinh Thị Xuân Thảo  Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2014
 3  Thiết kế Ebook tư liệu giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học ở trường trung học phổ thông  Đinh Thị Xuân Thảo, Ngyễn Ngọc Hiệu  Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2014
 4  Thiết kế Ebook và áp dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện kỹ năng thí nghiệm cho SV sư phạm hóa học trường Đại học Tây Nguyên  Đinh Thị Xuân Thảo, Đặng Thị Thùy My Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2014
 5  Một số ý kiến đề xuất về phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học trong giai đoạn mới  Cao Thị Thặng, Đinh Thị Xuân Thảo  Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 06/2015  2015
 6 Một số ý kiến đề xuất về phát triển năng lực đào tạo giáo viên dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Cao Thị Thặng

Đinh Thị Xuân Thảo

Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên 2016
 7   Bước đầu xây dựng giáo trình điện tử (ebook) cho sinh viên sư phạm hóa học trường Đại học Tây Nguyên  Đinh Thị Xuân Thảo  Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập khoa hóa học - Trường Đại học sư phạm Hà Nội  2011
 8   Xây dựng giáo trình điện tử (ebook) thí nghiệm thực hành phương pháp dạy hóa học cho sinh viên sư phạm hóa học trường Đại học Tây Nguyên  Đinh Thị Xuân Thảo  Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN năm 2011 - Khoa KHTN&CN - Trường ĐH Tây Nguyên  2011
 9   Áp dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện kỹ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học  Đinh Thị Xuân Thảo  Hội thảo khoa học ngành hóa  học - Trường Đại học Tây Nguyên: Những vấn đề mới trong nghiên cứu và Giảng dạy hóa học hiện nay - 2013  2013
 10  Bản đồ tư duy - công cụ hỗ trợ dạy học hiệu quả  Đinh Thị Xuân Thảo  Hội thảo khoa học ngành hóa học - Trường Đại học Tây Nguyên: Những vấn đề mới torng nghiên cứu và giảng dạy hóa học hiện nay - 2013  2013
 11  Sử sụng phần mềm Microsoft powerpoint để thiết kế một số mô phỏng thí nghiệm khó tiến hành trong dạy học hóa học ở trường THPT  Đinh Thị Xuân Thảo, Đào Xuân Hoàng  Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN - Khoa KHTN&CN - Trường ĐH Tây Nguyên 2014  2014
 12 VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5E ĐỂ THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC CÁC CHỦ ĐỀ MÔN HOÁ HỌC Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ  Đinh Thị Xuân Thảo   HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SƯ PHẠM ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG  2017
13 Áp dụng các kĩ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên sư phạm hoá học  Đinh Thị Xuân Thảo, Đặng Thị Thuỳ My, Ninh Thị Minh Giang Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên 2017
14 Một số đề xuất về phát triển năng lực cơ bản cho sinh viên khoa học tự nhiên ngành sư phạm đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong giai đoạn mới Cao Thị Thặng, Đinh Thị Xuân Thảo Tạp chí Khoa học Giáo dục 2017
15        
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Thiết kế ebook thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học cho sinh viên sư phạm hóa trường đại học Tây Nguyên / Cấp cơ sở  2011 - 2012    Trường ĐH Tây Nguyên    Đã nghiệm thu 
 Thiết kế học liệu điện tử môn phương pháp dạy học hóa học nhằm hỗ trợ cho sinh viên sư phạm hóa trường đại học Tây Nguyên - Cấp cơ sở  2012 - 2013  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu áp dụng dạy học vi mô để rèn luyện kỹ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học trường Đại học Tây Nguyên - Cấp cơ sở  2014   Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Bồi dưỡng một số kỹ thuật dạy học tích cực cho sinh viên sư phạm hoá trường đại học Tây Nguyên - Cấp cơ sở  2016   Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

XÂY DỰNG WEBSITE NHẰM PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM
HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN  / Cấp cơ sở

 2017   Trường ĐH Tây Nguyên

 Đã nghiệm thu

Hướng dẫn SV NCKH

 Xây dựng hệ thống quản lý học tập MOODLE và vận dụng mô hình BLENDED LEARNING để giảng dạy ứng dụng tin học trong dạy học  cho sinh viên sư phạm hoá học / Cấp cơ sở  2018  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)