Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tênLÊ MINH TÂN

2. Năm sinh: 1982 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Phù Mỹ, Bình Định

5. Quê QuánPhù Mỹ, Bình Định

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 3/20/3 Võ Văn Kiệt

Phư­ờng: Khánh Xuân

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0935318151

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Bộ môn Vật lý, Khoa: KHTN&CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường ĐH SP Hà Nội   Sư phạm Vật Lý    2004 
 Thạc sĩ  Trườgn ĐH Cần Thơ  Vật lý Kỹ Thuật   2010 
 Tiến sĩ  Trường KHTN -ĐH Quốc gia Tp.HCM  Vật lý Địa cầu  2018
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

   SCOSTEP visiting scholarship (SVS) Trường đại học Nagoya, Nhật bản    4/11/2015 - 4/12/2015 
 Chứng chỉ  SCOSTEP-ISWI International School on Space Science Trường ĐH Smt. Kasturbai Walchand, Sangli, Ấn Độ  7 - 17/11/2016
 Chứng chỉ  NARIT-UST-GUAS Radio Astronomy Winter School 2016  Chiang Mai, Thái Lan  15 - 19/2/2016
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Khá    Khá   Khá   Khá   TOEIC (640)
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2004 - Nay  Giảng viên    Trường ĐH Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột 
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 10

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 14

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1 Electron density variability of nighttime D-region ionosphere in Vietnamese and Japanese sectors Tác giả Journal of Geophysical Research: Space Physics, 122(6), 6543–6551 2017
2  Study of the morphology of the low-latitude D region ionosphere using the method of tweeks observed at Buon Ma Thuot, Dak Lak  Tác giả Vietnam Journal of Earth Science, 38(4), 327-338  2016
3  Investigation of the morphology and Wait's parameter variations of the low-latitude D region ionosphere using the multiple harmonics of tweeks  Tác giả Advances in Space Research, 57, 2444–2451  2016
4  Development of the new ELF/VLF receiver for detecting the Sudden Ionospheric Disturbances  Tác giả ACTA Technica Napocensis Electronica-Telecomunicatii, 57(1), 22-26  2016
5  Modelling the Variations of Reflection Coefficient of Earth’s Lower Ionosphere Using Very Low Frequency Radio Wave Data by Artificial Neural Network  Đồng tác giả Advances in Space Research, 58(3),  326 – 338  2015
6 Seasonal variations of nighttime D-region ionosphere in 2013 solar maximum observed from a low-latitude station Tác giả Earth, Planets and Space, Japan, 67: 163 2015
 7 Constructing A Low-Cost ELF/VLF Remote Sensing To Observe Tweek Sferics Generated By Lightning Discharge Tác giả ACTA Technica Napocensis Electronica-Telecomunicatii, 56(2) 2015
 8 Development of TNU-SuperSID Teaching Module for Observing the Effects of Solar Activities on the Lower Ionosphere Tác giả Journal of Physical Science and Application, 5(2) 2015
 9 Study of the effects of solar activities on the ionosphere as observed by VLF signals recorded at TNU station, Vietnam Tác giả Sun and Geosphere, Bulgaria, 10(2) 2015
 10 Study of solar flare induced D-region ionosphere changes using VLF amplitude observations at a low latitude site Tác giả Indian Journal of Radio & Space Physics, 43 2014
 11 Observation of the effects of solar flares on the NWC signal using the new VLF receiver at Tay Nguyen University Tác giả Sun & Geosphere, 8(1) 2013
 12 Phản ứng của lớp D tầng điện ly vùng vĩ độ thấp đối với Bùng nổ Mặt Trời trong năm 2014 Tác giả Tạp chí các Khoa học về Trái Đất, 37(3), 146-15 2015
 13 Bộ thí nghiệm động cơ không đồng bộ 3 pha ghép nối với máy tính [Vật lí lớp 12] Tác giả Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 90 2013
 14 Chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát hiện tượng nhiệt điện ghép nối máy tính sử dụng trong dạy học vật lí 11 Tác giả Tạp chí Giáo dục, số 304 2013
 15 Quan trắc sự tăng cường độ tín hiệu tần số thấp của máy thu SID do bùng nổ Mặt trời Tác giả Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 6[67] 2013
 16 Thiết kế máy thu tần số thấp và ứng dụng quan trắc lớp thấp nhất của tầng điện ly,  Tác giả Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 8(69) 2013
 17 Nghiên cứu thực trạng hệ thống chống sét của các công trình xây dựng trường đại học Tây Nguyên Tác giả Tạp chí Khoa học số 9, Trường Đại học Tây Nguyên 2012
 18 Chế tạo bộ thí nghiệm ghép nối máy tính và phần mềm hỗ trợ dạy học các định luật chất khí môn vật lí lớp 10 trung học phổ thông Tác giả Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 11 (60), Quyển II 2012
 19 Bộ thí nghiệm khảo sát điện trở suất của kim loại phụ thuộc nhiệt độ ghép nối với máy tính [Vật lí lớp 11] Tác giả Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 87 2012
 20 Thiết kế mạch điều khiển robot tự động Tác giả Tạp chí Khoa học số 6, Trường Đại học Tây Nguyên 2010
 21  Sử dụng PLC LOGO điều khiển đóng ngắt định thời cho chuông báo và các thiết bị điện văn phòng  Tác giả  Tạp chí Khoa học số 7, Trường Đại học Tây Nguyên  2010
 22  Sử dụng phần mềm Bigsteps để phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo lý thuyết IRT  Tác giả  Tạp chí KH-ĐH Tây Nguyên, số 8  2010
 23  Ứng dụng tin học vào giảng dạy môn Công nghệ lớp 12 và môn Vật lý ở trường phổ thông  Tác giả  Tạp chí Khoa học số 5, Trường Đại học Tây Nguyên  2009
 24  Giới thiệu phần mềm hỗ trợ tính toán các tham số kỹ thuật trong thiết kế chống sét  Tác giả  Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất T.31  2009

 

 
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu thực trạng chống sét của các công trình xây dựng trường đại học Tây Nguyên và phương án cải tạo, đề tài cấp cơ sở  1/2010 – 12/2010  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Nghiên cứu chế tạo bộ cảm biến và thí nghiệm ghép nối với máy vi tính trong dạy học vật lý ở trường phổ thông, đề tài cấp cấp Bộ, mã số B2011-15-02 2011 – 2013 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Thiết kế máy thu tần số thấp băng hẹp phục vụ nghiên cứu lớp D tầng điện ly, đề tài cấp cơ sở 1/2014 – 12/2014 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Thiết kế và triển khai các bài thực hành cho hai môn Điện tử và Kỹ thuật điện,  đề tài cấp cơ sở  1/2008 – 12/2008  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Thiết kế bộ đo tốc độ gió ghép nối máy tính, đề tài cấp cơ sở  1/2012 – 12/2012  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Nghiên cứu sự thay đổi cường độ tín hiệu sóng vô tuyến VLF khi qua môi trường điện ly tại Tây Nguyên, đề tài cấp cơ sở  1/2013 – 12/2013  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

  Giai ba về giải pháp: Chế tạo một số bộ thí nghiệm ghép nối máy tính nhằm khắc phục hạn chế của các bộ thí nghiệm truyền thống và góp phần nâng cao hiệu quả dạy học vật lý ở trường THPT  Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Đăk Lăk năm 2013
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Thành viên hội nghiên cứu ISWI (international Space Weather Initiative) và VarSITI (Variability of the Sun and Its Terrestrial Impact)

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 2 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)