Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ

2. Năm sinh: 1979 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

5. Quê Quán: xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 67/11 Nguyễn Lương Bằng

Phư­ờng: xã Hòa Thắng

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0906200625

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Tây Nguyên  Sư Phạm Toán Tin  2001
 Thạc sĩ Học viên Công nghệ Châu Á  Công nghệ thông tin  2006 
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh Văn  Khá  Khá  Khá  Khá  TOEFL
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2002 - 2017 Giảng viên 

Trường Đại học Tây Nguyên 

567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Công tác lưu trữ và xử lý văn bản tại Đắk Lắk, thực trạng và giải pháp Tác giả  Trường ĐHTN  2014
 2 Ứng dụng Zend Framework và Mô hình MVC trong thiết kế và lập trình web   Tác giả  Trường ĐHTN 2015 
 3 Ứng dụng công nghệ responsive web design và mô hình viết mã lệnh MVC trong thiết kế và lập trình web   Tác giả  Trường ĐHTN 2015 
 4 Giải thuật K-Means xử lý song song với mô hình MapReduce   Tác giả  Tạp chí khoa học ĐH Huế 2015 
 5 Thiết kế khung làm việc cho hệ thống quản lý học tập di động  Tác giả Trường ĐHTN 2015
 6 Xây dựng trò chơi trên thiết bị di động bằng ứng dụng web Tác giả Trường ĐHTN 2016
 7 Đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống quản lý và website bán hàng Tác giả Trường ĐHTN 2016
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Chương trình tạo sách điện tử trên mạng  2007 - 2008   Trường ĐHTN  Đã nghiệm thu
Xây dựng website E-Learning của trường Đại học Tây Nguyên  2010 - 2011  Trường ĐHTN  Đã nghiệm thu 
Xây dựng hệ thống M-Learning cho môn Tin học tại Trường Đại học Tây Nguyên  2015 - 2015  Trường ĐHTN  Đã nghiệm thu 
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 2 năm 2017.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)