Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: PHÙNG THỊ TỐ LOAN

2. Năm sinh: 1983 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Phường Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

5. Quê Quán: Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: Khu Tập Thể Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, 2A Bùi Thị Xuân

Phư­ờng: Tự An

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0914.409.299

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên và công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Tây Nguyên  Sư phạm Vật lý  2005
 Thạc sĩ  Đại học Sư phạm Hà Nội  Vật lý lý thuyết & VL toán  2009
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ  Tiếng Anh trình độ B  Trung Tâm Ngoại ngữ Tin học Đắk Lắk  11/2004
 Trung cấp  Trung cấp Tin học  ĐH Bách khoa Đà Nẵng  4/2002 - 12/2003
 Chứng chỉ  Nghiệp vụ sư phạm  ĐH Sư phạm Hà Nội  9/2014 - 11/2014
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh  Khá  Khá  Khá  Khá  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 10/2005 đến nay  CBGD  Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn - Đắk Lắk
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Vật lý B  Phùng Việt Hải, Phùng Thị Tố Loan, Nguyễn T.Ngọc Châu  ĐH Tây Nguyên  6/2012

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Nghiên cứu tính chất nhiệt động của siêu mạng kim loại Cu-Ni bằng phương pháp thống kê mô men  Phùng Thị Tố Loan  Tạp chí khoa học, Trường ĐH Tây Nguyên, số 8  2013
2  Đề xuất quy trình rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm Vật lý, trường đại học Tây Nguyên  Phùng Việt Hải, Phùng Thị Tố Loan  Kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng mô hình hoạt động của Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên”, Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn II; ĐH Thái Nguyên  11/2013
3  Ứng dụng phương pháp dạy học theo Trạm trong dạy học chương “Chất khí” vật lý lớp 10  Phùng Việt Hải, Phùng Thị Tố Loan, Lê Thị Diệu  Tạp chí khoa học, số 1, Đại học An Giang  12/2013
4  Chế tạo bộ thí nghiệm minh họa dao động điều hòa của con lắc lò xo, vật lý 12  Phùng Việt Hải, Lê Minh Tân, Phùng  Thị Tố Loan  Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 100  12/2013
5 Thiết kế máy thu tần số thấp và ứng dụng quan trắc lớp thấp nhất của tầng điện ly Lê Minh Tân, Phùng Thị Tố Loan Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 8(69), tr 67-73. 2013
6 Sử dụng kỹ thuật Sơ đồ tư duy trong dạy học vật lý  Phùng Việt Hải, Phùng  Thị Tố Loan Tạp chí khoa học, Trường ĐH Tây Nguyên, số 11 3/2014
7 Phương pháp dạy học theo góc kiểu chủ đề trong môn vật lý lớp 12 - giải pháp hiệu quả trong dạy học phát triển năng lực

ThS. Phùng Thị Tố Loan, SV. Trần Công Tú, SV. Lê Thị Thu Hiền

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Khoa, ĐH Tây Nguyên 12/2014
8 Dạy học dự án - giải pháp hiệu quả hướng tới mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân, Phùng Thị Tố Loan Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”, Đà Nẵng 10/2015
9 Dạy học tích hợp với việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 Phùng  Thị Tố Loan, Phùng Việt Hải Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Khoa Khoa KHTN & CN “Một số kết quả nghiên cứu mới trong Khoa học tự nhiên và công nghệ”, ĐH Tây Nguyên 11/2015
 10  Tổ chức dạy học chủ đề STEM "Chế tạo máy bắt muỗi" nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Nguyễn Thị Thanh Hương, Phùng Thị Tố Loan, Hồ Thị Lý  Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 172, ISSN 1859 - 0810  7/2018
11  Tổ chức dạy học chủ đề "Chế tạo máy lạnh mini di động" Vật lí 10 theo định hướng giáo dục STEM  Phùng Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Cẩm Lệ  Tạp chí khoa học, trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng  2018
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu tính chất nhiệt động của siêu mạng kim loại Cu-Ni bằng phương pháp thống kê mô men/ Cấp cơ sở  4/2011 - 4/2012  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu, chế tạo thiết bị phát hiện gian lận thi cử sử dụng công nghệ cao/Cấp cơ sở trọng điểm  1/2018 - 12/2018  Đại học Tây Nguyên  đã nghiệm thu
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

   
   

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 2 năm 2017.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)