Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HUỀ

2. Năm sinh: 1970 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Quận III Đà Nẵng

5. Quê Quán: Quảng Nam, Đà Nẵng

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 14/9 Lê Văn Sỹ

Phư­ờng: Tân Thành

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0905684768

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1 Thạc sĩ, Giảng viên chính

Năm bảo vệ: 2007 tại Trường đại học Quy Nhơn

Ngành: Toán học

Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp

 

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Toán, Khoa KHTN&CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường ĐH Quy Nhơn  Sư phạm Toán học  2001
 Thạc sĩ  Trường ĐH Quy Nhơn  Phương pháp Toán sơ cấp  2007 
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

Cử nhân Ngôn Ngữ   Văn bằng 2- Ngôn ngữ Anh                Đại học Quy Nhơn  2015 - 2018
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Khá    Khá   Khá   Khá   
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm 2002 đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2002 đến nay  Giảng viên  Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2003 - 2007  Tổ trưởng công đoàn Bộ môn Toán  Khoa Sư Phạm  
 2008 - 2017  Phó trưởng Bộ môn Toán  Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ  
 2008 - 2010  Chủ tịch Công đoàn Khoa KHTN & CN Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ  
 2010 - 2017 Chủ tịch Công đoàn Khoa KHTN & CN, UVBCH Công đoàn Trường ĐHTN Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ  
 2015 - 2019      

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Giáo trình toán B  Đồng tác giả   Trường ĐH Tây Nguyên  2015 

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1

 Một số bất đẳng thức liên hệ với hàm Bessel loại một 

 Tác giả  

 Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang  

 2014 
 2    Monoonicity of sequences involving generalized convexity function and sequences  Đồng tác giả   Tamkang Journal of Mathematics   2015 

 3

 Some inequalities of the Hermite Hadamard type for strongly convex functions  Tác giả  Octogon Mathematical Magazine  2016
 4  Holder type generalized convex functions and their applications  Đồng tác giả  Hội nghị quốc tế tổ chức tại Quy Nhơn

 2016

 5  Some inequalitis of the Hermite Hadamard for product of two function  Đồng tác giả  Journal of New Theory

 2016

 6  Mở rộng một bất đẳng thức của Sansdor và ứng dụng  Tác giả  Trường Đại học Tây Nguyên

 2017

  7

 Generalizations and refinements of Hermite-Hadamard-Fejer type inequalities for Holder convex functions

 Đồng tác giả Đại hội toán học toàn quốc năm 2018 tại Nha Trang  2018
         
 

 

 

 

 

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

        
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 ? Đại số lớp 10/ cấp cơ sở         01/2009 - 12/2009   Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
 Nghiên cứu về các đường đặc biệt trong tam giác cầu/cấp cơ sở          01/2010 - 12/2010    Trường ĐH Tây Nguyên   Đã nghiệm thu 
 Một số ứng dụng của lượng giá cầu/cấp cơ sở          01/2011 - 12/2011  Trường ĐH Tây Nguyên   Đã nghiệm thu
 Hàm đặc biệt Bessel/cấp cơ sở          01/2012 - 12/2012  Trường ĐH Tây Nguyên   Đã nghiệm thu
 Chiến sĩ thi đua/cấp cơ sở
     

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

   Chiến sĩ thi đua/cấp cơ sở  
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)