Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN

2. Năm sinh: 1983 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

5. Quê Quán: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 108, Tổ 5, TDP 7

Phư­ờng: Khánh Xuân

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0977932991

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Tây Nguyên  Sư phạm Vật Lý 2005 
 Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp. HCM  Vật Lý lý thuyết và Vật Lý Toán  2011 
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Trung cấp Tin học Tin học ứng dụng  ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng  2004 - 2005 
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh Văn Khá  Khá  Khá  Tốt IELTS 6.0
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2005 - 2006  Giáo viên  THPT Phú Xuân  P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2006 - nay Giảng viên 

Trường Đại học Tây Nguyên 

 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Possibility of tracking iminoamino tautomerism of cytosine by ultra-short laser pulse using high-order harmonic generation  Tác giả  Computational and Theoretical Chemistry 988  2012
Theo dõi quá trình tautome dạng imino-amino của cytosine bằng laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát xạ sóng hài bậc cao   Tác giả Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm TP HCM 2012
 3  Phân biệt các trạng thái đồng phân của cytosine dựa vào sóng hài bậc cao  Tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên 2014
 4  Khảo sát sự phát xạ sóng hài bậc cao của phân tử guanine  Tác giả   Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2015
5  Khảo sát mặt thế năng trong quá trình chuyển hóa đồng phân của phân tử Guanine  Tác giả  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2017
6  Trích xuất thông tin dao động hạt nhân từ phổ sóng điều hòa bậc cao của ion phân tử bất đối xứng khi tương tác với laser hồng ngoại sóng trung  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm TP HCM   2018
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Theo dõi quá trình tautomer dạng imino-amino của cytosine bằng xung laser siêu ngắn/Cấp cơ sở 01/2011-12/2011  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Khả năng phân biệt các trạng thái đồng phân của cytosine dựa vào sóng hài bậc cao/Cấp cơ sở 01/2013-12/2013  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Khảo sát sự phát xạ sóng hài bậc cao của phân tử guanine/Cấp cơ sở 01/2015-12/2015 Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Khảo sát đường phản ứng hóa học tối ưu và mặt thế năng trong quá trình chuyển hóa đồng phân của phân tử guanine/Cấp cơ sở 01/2017-12/2017 Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

  Nghiên cứu, chế tạo thiết bị phát hiện gian lân thi cử dùng công nghệ cao/ Cấp cơ sở trọng điểm   01/2018-12/2018  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Nghiên cứu lý thuyết động lực học của quang electron gây ra bởi laser trong phân tử/ NAFOSTED  12/2018-12/2020    Bộ Khoa học & Công nghệ   Chưa nghiệm thu
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 02 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

 

Nguyễn Thị Hiền