Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: LÊ VĂN CƠ

2. Năm sinh: 1981   3. Nam/ Nữ: Nam

    Dân tộc:

4. Nơi sinh: Xã Kim Đức – Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

5. Quê Quán: Xã Kim Đức – Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Th

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: Số nhà 103/3B đường Thăng Long

Phư­ờng: Tự An

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0909003011

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

 7.1. Tiến sĩ       

 Năm bảo vệ:  2014  tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 Ngành: Hoá học   Chuyên ngành: Hoá Hữu cơ 

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên  Sư phạm Hoá học  2003
 Thạc sĩ  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội   Hoá Hữu cơ  2007
 Tiến sĩ  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội   Hoá Hữu cơ  2014
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Khá  Khá  tốt  tốt  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 08/2003 - 10/2003  Giáo viên  trường THPT Tử Đà  Phù Ninh – Phú Thọ
 10/2003 - 05/2016  Giảng viên  Khoa KHTN&CN – trường Đại học Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
 08/2003 - 10/2003  Giáo viên  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
 06/2016 - 2017  Trưởng bộ môn Hóa học   Khoa KHTN&CN – trường Đại học Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Giáo trình Hoá học đại cương 2  đồng tác giả  Trường ĐH Tây Nguyên  2015

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  New route to novel polysubstituted quinolines starting with eugenol, the main constituent of Ocimum  Sanctum l. oil  Nguyen Huu Dinh,Le Van Co, Nguyen Manh Tuan, Le Thi Hong Hai and Luc Van Meervelt  Heterocycles  2012
 2  Nanostructured Poly (3-octyl thiophene) films Prepared by Electrophoretic Deposition  Vu Quoc Trung, Le Van Co, Thai Doan Tinh, Pham Van Hoan and Duong Khanh Linh  Journal of Science of HNUE  2008
3 Sản phẩm bất thường trong phản ứng nitro hóa axit eugenoxyacetic Nguyễn Hữu Đĩnh, Hoàng Đình Xuân, Lê Văn Cơ Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội 2008
4 Xác định cấu trúc sản phẩm của phản ứng khử axit “dinitroeugenoxyacetic” bằng natri dithionit Lê Văn Cơ, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Hữu Đĩnh Kỷ yếu Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội – lần thứ II 2010
5 Tổng hợp và cấu trúc một vài hợp chất mới loại quinolin nhiều nhóm thế Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Thu Trang, Lê Văn Cơ, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Mến Tạp chí Hoá học 2011
 6  Phân tích phổ ESI MS của dãy hợp chất quinolin nhiều nhóm thế  Nguyễn Hữu Đĩnh, Lê Văn Cơ, Vũ Thị Len  Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học  2012
7 Phản ứng thế nucleophin bất thường ở N-metylquinoline nhiều nhóm thế Nguyễn Hữu Đĩnh, Lê Văn Cơ, Hoàng Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Hường  Tạp chí Hoá học  2012 
8 Tổng hợp 7–(cacboxymetoxy)-6-hydroxy-3-sunfoquinolin-5-cacbandehit từ eugenol trong tinh dầu hương nhu Lê Văn Cơ, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hữu Đĩnh Tạp chí Hoá học 2012
9 Analysing 13C NMR of several polysubstituted quinolines Nguyen Huu Dinh, Le Van Co & Hoang Thi Tuyet Lan  Journal of Science of HNU 2012
10 Sinthesis of several aromatic aldazines Le Van Co, Nguyen Dang Dat and Nguyen Huu Dinh Journal of Science of HNU 2012
11 Sử dụng phổ NOESY để xác định cấu trúc sản phẩm của phản ứng giữa naphtylamin với 7-(carboxymethoxy)-6-hydroxy-3-sunfoquinolin-5-carbandehit Lê Văn Cơ Tạp chí khoa học trường ĐH Tây Nguyên  2015
12  Xác định cấu trúc sản phẩm của phản ứng clo hoá acid 2-(6-hydroxy-3-sulfoquinolin-7-yloxy)acetic  Lê Văn Cơ  Tạp chí khoa học trường ĐH Tây Nguyên  2016
 13  Phân lập và xác định cấu trúc dẫn xuất isoflavone từ lõi gỗ loài sưa đỏ (dalbergia tonkinesis)  Ngũ Trường Nhân, Nguyễn Mạnh Cường, Ninh Thế Sơn và Lê Văn Cơ  Tạp chí khoa học trường ĐH Tây Nguyên  2016
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint ChemDraw và Science Word  để thiết kê một số thí nghiệm hoá học động trong chương trình hoá học lớp 11 phổ thông/ Cấp cơ sở  2010  Trường Đại học Tây nguyên  Đã nghiệm thu
Tổng hợp, cấu trúc và tính chất một số imin trên cơ sở 7-carboxymethoxy-6-hydroxy-3-sunfoquinolin-5-carbandehide/ Cấp cơ sở 2012 Trường Đại học Tây nguyên Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xác định tên khoa học, thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của một số mẫu nấm lớn thuộc chi Amauroderma (Linh chi đen) ở khu vực tỉnh Đắk Lắk/ Cấp bộ GD&ĐT 2017 – 2018 Bộ GD&ĐT Đang thực hiện
       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học các hợp chất dị vòng oxadiazole, triazole và quinoline trên cơ sở các hợp chất đồng vòng tách từ nguồn tinh dầu thực vật/ NAFOSTED  2009-2010  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia – NAFOSTED  Đã nghiệm thu
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)