Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: PHẠM THỊ TÚ  ANH

2. Năm sinh: 1981, Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Đăk Lăk

5. Quê QuánMỹ Phong - Phù Mỹ - Bình Định

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 41/15 Nguyễn Trường Tộ

Phư­ờng: EaTam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đăk Lăk

Điện thoại: 0905801199

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Kỹ Thuật viên

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Nội Nhiễm - Khoa Chăn nuôi Thú Y

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Tây Nguyên  Thú y  2005
       
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  TB  TB TB TB  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

Năm 2005 – 2006  Chuyên viên VP HĐND-UBND huyện ĐăkR’lấp  TT. Kiến Đức, H. Đăk'lấp, Đăk Nông. 
Năm 2007 - 2009 Chuyên viên VP HĐND - UBND huyện Tuy Đức xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, Đăk Nông.
 Năm 2009 - đến nay  Kỹ Thuật viên  Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, TPBMT, Đăk Lăk. 

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Tình hình nhiễm Sán lá gan (Fasciola sp,) ở đàn dê nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột.  Tác giả  Tạp chí KHCN: Trường Đại học Tây Nguyên  2016
 2  Phân lập và xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của vi khuẩn Campylobacter sp. trên các loại thịt (gà, heo, bò) tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng tác giả  Tạp chí KHCN: Trường Đại học Tây Nguyên  2016
         
         
   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

- Tình hình nhiễm giun, sán đường tiêu hóa ở gà Lương Phượng nuôi tại thành phố BMT (cấp cơ sở)  4/2011 - 4/2012  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 - Tình hình nhiễm Sán lá gan (Fasciola sp) ở đàn dê nuôi tại thành phố BMT và thử nghiệm hiệu quả điều trị (cấp cơ sở)  01 – 12/2015  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 - Tình hình nhiễm giun phổi ở lợn rừng nuôi tại một số trang trại trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (cấp cơ sở)  4/2012 – 4/2013  Trường Đại học Tây Nguyên   Đã nghiệm thu
 - Tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu  trên gà nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (cấp cơ sở)  01 – 12/2014  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 - Tình hình nhiễm Sán lá dạ cỏ trên dê nuôi tại
phường Eatam thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh
Đắk Lắk
(cấp cơ sở)
 01 - 12/2015   Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 - Tình hình nhiễm Campylobacter trên các loại thịt(gà, heo, bò) bán ở một số chợ tại thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk(cấp cơ sở)  01 - 12/2015
  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày  tháng 02 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Phạm Thị Tú Anh