Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: HOÀNG THỊ ANH PHƯƠNG

2. Năm sinh: 5/5/1986, Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Ninh Hòa, Khánh Hòa

5. Quê Quán: Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 84 Đặng Trần Côn

Phư­ờng: Tân Thành

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0834626465

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Cơ sở Thú y, Khoa Chăn nuôi Thú y

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học  Trường Đại học Tây Nguyên  Thú y  2009
Thạc sĩ  Trường Đại học New England, Úc  Thú y  2017
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Tốt  Tốt  Tốt  Tốt  ielts
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2011 - 2019  Giảng Viên Bộ môn Cơ sở Thú y, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, T.p Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       
       

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 02

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 08

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 01

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 02

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

Preliminary testing in turkeys of the safety and efficacy of a putative
haemorrhagic enteritis virus vaccine.

Tác giả Australian Veterinary JournalISSN:1751-0813. Doi: 10.1111/avj.12841
2019

2

Đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng vaccine Gumboro trên gà Đông Tảo nuôi tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tác giả Tạp chí khoa học, trường Đại học Tây NguyênISSN: 1859 - 4611 2019

3

Propagation of an Avirulent Turkey Hemorrhagic Enteritis Virus Isolate in Chickens. Đồng tác giả  Avian Disease. Doi: 10.1637/11762-102317-Reg.1  2018

4

Khảo sát bệnh viêm đường sinh dục ở lợn nái tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và biện pháp điều trị. 

Tác giả

Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. ISSN: 1859 - 0802

2018

5 Tình hình nhiễm bệnh Gumboro trên đàn gà Đông Tảo nuôi tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đồng tác giả Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. ISSN: 1859 - 0802 2018
6 Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng Eimeria spp. trên thỏ nuôi tại huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk và biện pháp phòng trị. Tác giả Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. ISSN: 1859 - 0802 2018
7 Khảo sát sự lưu hành virus gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng tác giả Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. ISSN: 1859 - 0802 2018
8 Khảo sát sự lưu hành virus cúm gia cầm types A/H5N1, A/H5N6 và A/H7N9 tại các chợ đầu mối huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đồng tác giả Tạp chí khoa học, trường Đại học Tây Nguyên. ISSN: 1859 - 4611 2018
9 Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của gà lai Tam Hoàng x (Ri x Mía) nuôi bằng thức ăn hỗn hợp anco và thức ăn phối trộn tại Thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Đồng tác giả Tạp chí khoa học, trường Đại học Tây Nguyên. ISSN: 1859 - 4611 2018
10 Thử nghiệm sự an toàn của vaccine HEV trong phòng bệnh viêm ruột xuất huyết ở gà tây. Tác giả Hội thảo nghiên cứu khoa học, Khoa Chăn nuôi Thú y 2018
11 Tình hình nhiễm cầu trùng Eimeria spp. trên thỏ tại huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk Tác giả Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc 2014
   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)