Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC ĐIỆN

2. Năm sinh Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

5. Quê QuánXã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường:186A đường Y Wang

Phư­ờng: Phường Ea Tam

Thành phố: Tp. Buôn Ma Thuột

Tỉnh: tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0986 648 718

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Chăn nuôi thú y

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (02623)3825185 Fax: (02623)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học Tây Nguyên  Kỹ sư Chăn nuôi Thú y  2006 
 Thạc sĩ Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh  Thạc sĩ Chăn nuôi  2015 
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

           
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 Từ năm 2007 đến năm 2009  Giảng viên Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum  Tổ 5 phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
 Từ năm 2009 đến nay Giảng viên   Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
       

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 12

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 04

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của gà Sao nuôi thương phẩm tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăklăk   Tác giả Tạp chí Khoa học Công nghệ - Sở KHCN tỉnh Đắk Lắk  2013 
 Ảnh hưởng của bột cỏ lạc dại (Arachis pintoi) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn của thỏ New Zealand  Tác giả Kỷ yếu Hội nghị KHCN Đại học Nông nghiệp Hà Nội (ISBS 978-604-924-204-5)   2015
 Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của gà lai (gà nòi x gà ri) khi nuôi bằng các loại thức ăn khác nhau   Đồng tác giả Tạp chí Khoa học công nghệ trường ĐH Tây Nguyên   2017
 Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ lạc dại (Arachis pintoi) trong sử dụng để sản xuất thức ăn viên cho thỏ New Zealand nuôi thương phẩm  Tác giả  Tạp chí Khoa học công nghệ trường ĐH Tây Nguyên   2017
5

Một số chỉ tiêu huyết học của thỏ New Zealand nuôi tại tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk lắk

Tác giả Tạp chí KHCN trường Đại học Đà Nẵng 2017
6

Ảnh hưởng của các mức thức ăn tinh hỗn hợp trong khẩu phần đến tiêu hóa thức ăn, tăng khối lượng, năng suất và chất lượng thịt bò lai F1(Brahamn x Lai Sind) nuôi tại Krông Bông, Đắk Lắk

Đồng tác giả Tạp chí Chăn nuôi 2017
7 Tiềm năng nguồn thức ăn cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên Tác giả Tạp chí KHCN trường Đại học Tây Nguyên  2018
8 Hiện trạng sử dụng thức ăn cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên Đồng tác giả  Tạp chí KHCN trường Đại học Tây Nguyên  2018
9 Thực trạng nuôi vỗ béo bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk Đồng Tác giả Tạp chí KHCN trường Đại học Tây Nguyên 2018
10 Ảnh hưởng của bổ sung các loại thức ăn tinh hỗn hợp đến sinh trưởng bò Laisind và F1 (Droughtmaster x Laisind) Tác giả Tạp chí KHCN trường Đại học Tây Nguyên 2018
11

Khả năng sinh trưởng của các giống bò nuôi tại nông hộ tỉnh Đắk Lắk

Đồng tác giả Tạp chí KHCN trường Đại học Tây Nguyên 2018
12 Khả năng sinh trưởng, chất lượng thịt của gà Đông Tảo và gà lai F1 (Đông Tảo x gà Ri) nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Tác giả Thông tin KHCN tỉnh Đắk Lắk 2019
   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Tập huấn về phương pháp thống kê thủy sản thông qua giải pháp sử dụng phần mềm thống kê cho đội ngũ cán bộ Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thủy sản, cán bộ thống kê tỉnh, huyện và các phòng chức năng của huyện (Mã số: DARD/FSPSII ĐAKLAK /STOFA/2011/4.1.1) Năm 2011 Chương trình FSPS II Đã nghiệm thu
Đào tạo và chuyển giao phần mềm quản lý dịch bệnh thủy sản cho cán bộ Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản và một số đơn vị chức năng của Sở NN&PTNT, của huyện (Mã số: DARD/FSPSII ĐAKLAK /STOFA/2011/4.5.1) Năm 2011 Chương trình FSPS II Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi đến khả năng sinh trưởng của cá Điêu Hồng (Red Tilapia) nuôi thương phẩm trong lồng tại hồ Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk - Cấp cơ sở  từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2011  Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu 
Tập huấn sử dụng phần mềm SPSS trong việc xử lý số liệu điều tra trong nông nghiệp nông thôn cho cán bộ các phòng ban của sở, phòng nn, trạm khuyến nông các huyện, cán bộ thông kê các xã, cơ sở sx giống cây trồng vật nuôi và giống thủy sản (Mã số: DARD/FSPSII ĐAKLAK/STOFA/2012/4.6.7) Năm 2012 Chương trình FSPS II Đã nghiệm thu
Tập huấn kế hoạch phát triển kinh tế hộ Năm 2012 BQL Dự án Action Aid huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông Đã nghiệm thu
 Khảo sát khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt gà Sao (Guinea Fowl) nuôi thương phẩm tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk - Cấp cơ sở Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2012  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
Khảo sát đánh giá hiện trạng mô hình nuôi Heo nái, Heo con và gà Thả Vườn, đề xuất các hoạt động giải quyết các khó khăn và nâng cao hiệu quả của mô hình Năm 2013

UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

BQL Dự án Action Aid

Đã nghiệm thu
 Ảnh hưởng của cỏ lạc dại trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng thịt thỏ New Zealand - Cấp cơ sở  Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2014 Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
 Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ lạc dại (Arachis pintoi) trong sử dụng để sản xuất thức ăn viên cho thỏ New Zealand nuôi thương phẩm - Cấp cơ sở Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
Tập huấn Kỷ năng quản lý và điều hành các thành viên nhóm Tháng 5 năm 2019 BQL Dự án Action Aid huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông Đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình chăn nuôi dê Bách Thảo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk _ Cấp cơ sở Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Khảo sát nhanh về các tập quán canh tác hiện tại và phân tích kiến thức thực tế và tính đa dạng/giống cây con sẵn có ở địa phương, và các phương án chọn lựa hợp lý về canh tác, sản xuất chi phí đầu vào thấp”. Hợp phần sinh kế bền vững cho nhóm nông dân nghèo - Dự án cấp huyện Năm 2010 BQL dự án Action Aid huyện Krông Nô Đã nghiệm thu
 Chuyển giao quy trình vỗ béo bò nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm Bò thịt cho người chăn nuôi - Dự án cấp tỉnh Từ năm 2011 đến năm 2013   Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk /Dự án cạnh tranh nông nghiệp Đăk Lăk  Đã nghiệm thu
 Khảo sát hoạt động Nông nghiệp / Phi nông nghiệp từ đó đề xuất mô hình thay thế bền vững _ dự án cấp huyện Năm 2015  BQL dự án Action Aid huyện Krông Nô   Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu chế biến thức ăn tinh hỗn hợp dạng viên cho bò nuôi vỗ béo nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi tại tỉnh Đắk Lắk - Đề tài cấp tỉnh Từ năm 2016 đến năm 2019   Sở KH và CN tỉnh Đắk Lắk  Đã nghiệm thu
 Đánh giá hiện trạng, tiềm năng và phương thức sử dụng nguồn thức ăn sẵn có cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên - Đề tài cấp bộ, mã số B2017 - TTN - 02) Từ năm 2017 đến năm 2019   Bộ giáo dục và Đào tạo  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu đánh giá thực trạng giống và ứng dụng công nghệ Webgis quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk - Đề tài cấp tỉnh Từ năm 2016 đến năm 2019  Sở KH và CN tỉnh Đắk Lắk  Đã nghiệm thu 
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 1  Bằng khen đạt giải ba tại Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học, Cao Đẳng khối Nông, Lâm, Ngư Thủy lợi toàn quốc lần thứ 6  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, năm 2014
 2 Bằng khen đạt giải nhì tại Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học, Cao Đẳng khối Nông, Lâm, Ngư Thủy lợi toàn quốc lần thứ 7  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, năm 2016
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Nguyễn Đức Điện