Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: LÊ ANH DƯƠNG

2. Năm sinh Nam/ Nữ:Nam

3. Dân tộc:Kinh

4. Nơi sinh:Nam Định

5. Quê Quán:Thạch Sơn-Thạch Hà-Hà Tĩnh

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 400 Lê Duẫn

Phư­ờng:Eatam

Thành phố:Buôn Ma Thuột

Tỉnh:Đắk Lắk

Điện thoại:0905159707

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trưởng bộ môn

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Khoa: Chăn nuôi Thú y

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học
 Đại học Tây Nguyên                Chăn nuôi-Thú y                2001
Thạc sĩ  Đại học Nông Nghiệp I-Hà Nội  Chăn nuôi  2008
Thạc sĩ  Đại học Tây Nguyên  Thú y  2011
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  TB TB   TB  TB  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2002-2004  Phụ trách Kỹ thuật chế biến thức ăn chăn nuôi  

Công ty 52-Đắk Lắk

 Công ty 52- Eakar-Đắk Lắk
 

2004-2007

 Trợ lý giám đốc; Phó phòng kế hoạch-vật tư  Công ty 52-Đắk Lắk   Công ty 52- Eakar-Đắk Lắk
 

2007-2009

 Giảng viên  Đại học tây Nguyên  567 Lê Duẫn-Buôn Ma Thuột-ĐăkLăk
2009-2014 Giảng viên; trợ lý đào tạo hệ VLVH Đại học tây Nguyên 567 Lê Duẫn-Buôn Ma Thuột-ĐăkLăk
2014-2015 Giảng viên; Trợ lý đào tạo hệ VLVH; Phó trưởng bộ môn Thú y Chuyên Ngành Đại học tây Nguyên 567 Lê Duẫn-Buôn Ma Thuột-ĐăkLăk
11/2015-nay Giảng viên; Trưởng bộ môn Nội-Nhiễm Đại học tây Nguyên 567 Lê Duẫn-Buôn Ma Thuột-ĐăkLăk

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Bệnh truyền lây giữa động vật và nghười  Đồng tác giả  Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp  2016

2

 Bệnh động vật hoang dã  Đồng tác giả    

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:05

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 01

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:01

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 01 Tình hình nhiễm sán lá gan ở đàn dê nuôi tại thành phố buôn ma thuột  Phạm Thị Tú Anh, Lê Anh Dương Tạp chí Khoa học-Đại học Tây Nguyên (số 16)  2016
 02  Phân lập, xác định tính mẫn cảm với kháng sinh và hóa dược của Salmonella, E.coli từ phân lợn con tại trại lợn Phước tỉnh Đắk Lắk  Lê Anh Dương Tạp chí Khoa học-Đại học Tây Nguyên (số 23)  4/2017
 03 Chất lượng nguồn nước giếng sinh hoạt dùng trong chăn nuôi heo tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  Nguyễn Văn Diên, Nguyễn Thị Bích Thủy, Lê Anh Dương Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y (tập XXIV-số 7)  11/2017
 04 Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa theo độ tuổi ở dê nuôi tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk  
Lê Anh Dương, Nguyên Văn Diên, Lương Huỳnh Việt Thắng
Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y (tập XXIV-số 7)

 11/2017

05 Một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng trên bê nuôi tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Trương Minh Trí, Lương Huỳnh Việt Thắng, Nguyễn Văn Diên, Lê Anh Dương Hội thảo khoa học-Công nghệ Thú y năm 2018

Hải Dương 13-14/4/2018

06 Yied and quality of meat of co, bach thao and f1(bach thao x co) goat raised in Dak Lak Pham The Hue, Le Anh Duong, Tran Quang Han, Tran Quang Hanh Proceedings of 4th AADGC

October 17-19,2018 Tra Vinh, Viet Nam

07 Đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng Vaccine Gumboro trên gà Đông Tảo nuôi tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Anh Phương, Lê Anh Dương, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Quốc Hiếu, Nguyễn Thị Thành và Đinh Nam Lâm Tạp chí Khoa học Tay nguyen Journal of Science (số 35)

30/4/2019

   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Cơ sở  2016  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Cơ sở  2017  Trường Đại học Tây Nguyên   Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Cơ sở      
       
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)