Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN DIÊN

2. Năm sinh: 15/01/1962  Nam/ Nữ:Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh:Tây Sơn, Bình Định

5. Quê QuánTây Sơn, Bình Định

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 502 Võ Văn Kiệt

Phư­ờng: Khánh Xuân

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0903 507 527

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1 Tiến Sĩ

Năm bảo vệ: 2008 tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ngành: Nông nghiệp, Chuyên ngành Thú y

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­: X Năm phong: 2015 Nơi phong: Bộ GD&ĐT

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Trưởng khoa CNTY

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Chăn nuôi Thú y

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Tây Nguyên   Chăn nuôi Thú y   1983 
 Thạc sĩ   Đại học NN 1 Hà Nội   Thú Y   1999
Tiến Sĩ   Đại học NN 1 Hà Nội   Thú Y   2008 
 PGS   BGD&ĐT   Thú Y   2015
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Cao cấp lý luận chính trị  Cao cấp lý luận chính trị  Học viện chính trị Đà Nẵng  2003 -2005 
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  khá   khá   khá   khá   
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1983 - 1995  Cán bộ giảng dạy   Giảng viên, Bộ môn thú y, khoa nông lâm   567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột 
 1995 - 2007  Phó trưởng bộ môn Thú y chuyên ngành   Khoa Nông lâm    567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột
 2008 - 2012

 Phó trưởng khoa CNTY

 Trưởng bộ môn Thú y chuyên ngành

 Chi Ủy viên chi bộ Khoa CNTY

 Khoa CNTY  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột
 Từ 6/2012 đến nay

 Trưởng khoa CNTY

 Bí thư chi bộ khoa CNTY

 Đảng ủy viên BCH Đảng bộ trường Đại học Tây Nguyên khóa X và XI

 Khoa CNTY  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Giáo trình bệnh ký sinh trùng thú y tập I (NXB ĐHCT 2014)  Tác giả  NXB ĐHCT   2014

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Sách chuyên khảo: Bệnh của lợn tại Việt Nam  Tham gia   NXB Hà Nội   2014 

2

 Sách tham khảo: Một số bệnh quan trọng gây hại cho trâu bò  Tham gia   NXB Nông nghiệp   2008 

3

 Sách tham khảo: Chẩn đoán và điều trị một số bệnh ký sinh trùng quan trọng ở lợn  Tham gia  NXB Hà Nội  2011

4

 Sách tham khảo: Chẩn đoán và phòng trị bệnh ký sinh trùng ở trâu, bò  Tham gia  NXB Hà Nội  2012

5

 Sách tham khảo: 8 bệnh ký sinh trùng quan trọng ở lợn và biện pháp phòng trị  Tham gia  NXB Nông nghiệp   2011
         

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 14

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 1

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 2

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

   Đặc điểm phân bố và phát triển của nhục bào tử trùng (Sarcocytis sp.) ở bò Đắk Lắk và hiệu lực phòng trị của Hancoc  Đồng tác giả  TC KHKT Nông nghiệp (ĐHNN I Hà Nội), Tập IV, số 1, tr 14-18  2006
   Một số nhận xét về những loài sán ký sinh đường tiêu hóa của bò tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên, tr. 212 - 213  Tác giả  Tạp chí NN & PTNT ISSN 0866-7020, số 3  2002
   Một sốđặc điểm của bệnh sán lá gan (Fasciolosis) ở trâu bò vùng Tây Nguyên  Tác giả  Tạp chí Y học, ISSN 0866-7241, số 447, tr 38 - 40   2003 
   Tình hình nhiễm giun sán ký sinh chủ yếu trên đường tiêu hóa của bò ở Đắk Lắk và thuốc phòng trị  Tác giả  Tạp chí Y học, ISSN 0866-7241, số 523, tr 145-148  2005
   Một số nhận xét về giun sán ký sinh đường tiêu hóa của bò tại một số địa điểm ở Đắk Lắk  Tác giả  Tạp  chí KHKT Thú y, Tập XIII, ISSN 0868-2933, số 1, tr 54-59  2007
   Nghiên cứu về biến động của ve ký sinh trên bò ở Đắk Lắk và thí nghiệm sử dụng dich chiết cây cúc quỳ (Tithonia Diversilfolia, Hems) để diệt ve  Tác giả  Tạp  chí KHKT Thú y, Tập XIV, ISSN 0868-2933, số 6, tr 64-71  2007
   Điều tra tình hình nhiễm và phân tích các yếu tố độc lực của vi khuẩn E.coli sản sinh độc tố Shiga phân lập từ bò khỏe mạnh tại tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp  chí KHKT Thú y, Tập XXI, ISSN 0868-2933, số 2, tr 68-74  2014
   Tình hình nhiễm giun sán đường tiêu hóa của vịt đẻ nuôi tại huyện Tuy Phước, Bình Định  Đồng tác giả  Tạp  chí KHKT Thú y, Tập XXI, ISSN 0868-2933, số 5, tr 54-58  2014
   Tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên lươn đồng (Monopterus albus) tại thành phố Cần Thơ  Đồng tác giả  Tạp  chí KHKT Thú y, Tập XXI, ISSN 0868-2933, số 6, tr 82-87  2014
   Một số đặc điểm dịch tễ và bệnh lí của chó mắc bệnh viêm dạ dày - ruột cấp tại TP. Buôn Ma Thuột  Tác giả  Tạp  chí KHKT Thú y, ISSN 1859-4751, số 2, Tr 76-83  2015
   Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán dây trên bò, dê tại một số địa phương tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Tạp  chí KHKT Thú y, Tập XXII, ISSN 0868-2933, số 5, tr 45-50  2015
   Một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lí sán lá gan lớn ở bò tại một số huyện của tỉnh Đồng Nai  Tác giả  Tạp chí KHKT Thú y, Tập XII, ISSN 0868-2933, số 5, tr 51-57  2015
   Tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên đường tiêu hóa ở gà lương phượng nuôi tại TP. Buôn Ma Thuột và biện pháp phòng trị  Đồng tác giả  Kỷ yếu hội nghị khoa học Công nghệ toàn quốc lần thứ 6, tr 440-445  2014
   Tình hình nhiễm giun sán đường tiêu hóa của Voi thuần dưỡng tại tỉnh Đắk Lắk và hiệu lực tẩy trừ của Nitroxynil và Albendazole   Đồng tác giả  Tại hội nghị ký sinh trùng toàn quốc cửa lò Vinh  2015
         
         
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu tình hình nhiễm ký sinh trùng chủ yếu trong đường tiêu hóa của bò tại Đắk Lắk và giải pháp phòng trị ve. MS: B2004-30-25 / cấp Bộ  2004-2006    Đã nghiệm thu
 Nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi về phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm tại Buôn Kết nghĩa Đắk Rmưk, huyện Lắk / cấp Cơ sở  2009    Đã nghiệm thu
 Khảo sát khả năng sinh trưởng, phát triển và các bệnh thường xảy ra trên các giống gà nuôi siêu thịt tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk  2013    Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu tình hình nhiễm giun, sán trên đường tiêu hóa của lợn Sóc nuôi tại trại lợn Sóc Đức Phú TP. Buôn Ma Thuột  2013    Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về Thú y trong phát triển chăn nuôi bò ở Tây Nguyên / cấp Bộ  1992 - 1994    Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu Đặc điểm dịch tễ học bệnh lở mồm long móng trâu, bò ở Tây Nguyên. MS: B98-30-13 / cấp Bộ  2000 - 2002    Đã nghiệm thu
       

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 

 Giấy chứng nhận Giải ba (VIFOTEC) 

 Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình đạt Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2008

 

  Theo QĐ số 8578/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 - Ủy viên Ban chấp hành Hội Thú y Việt Nam

 - Ủy viên Ban chấp hành Hội Ký Sinh trùng Việt Nam

 - Thành viên mạng lưới một sức khỏe của các trường Đại học Việt Nam (VOHUN) 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Đắk Lắk, ngày ... tháng ... năm ....
NGƯỜI KHAI

 

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên)