Smaller Default Larger

  

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hồng

2. Năm sinh: 4/6/1989                                          3. Nam/ Nữ: Nữ

   Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Krông Ana - Đắk Lắk

5. Quê Quán: Kim Mĩ - Kim Sơn - Ninh Bình

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay

Số nhà, đường: 504 Lê Duẩn - Phư­ờng Eatam - Thành Phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 034.4477697 Fax:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ                      

Năm bảo vệ:

Tại:

Ngành:

Chuyên ngành:

7.2. Tiến sỹ Khoa học                       

Năm bảo vệ:

Tại:

Ngành:

Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học :

8.1. Phó giáo sư­                     Năm phong:

Nơi phong:

8.2. Giáo S­ư                           Năm phong:

Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu:                                       10. Chức vụ:

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Văn học - Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tây Nguyên

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn - Phư­ờng Eatam - Thành Phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 - Fax: (0500)3825184

Email:

11. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Tây Nguyên

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

 

2011

Thạc sĩ

Trường Đại học Vinh

Thạc sĩ Văn học Việt Nam

2017

Tiến sĩ

 

 

 

TSKH

 

 

 

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

     

 

Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh

Văn bằng 2 Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Trường ĐH Quy Nhơn

2013 - 2016

Chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 3 (Tương đương cấp độ B1 Khung tham chiếu Châu Âu)

Chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 3 (Tương đương cấp độ B1 Khung tham chiếu Châu Âu)

Trường ĐH Vinh

9/2016

Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên ĐH,CĐ

Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên ĐH,CĐ

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

11/2014

Chứng chỉ bồi dưỡng Thăng hạng giảng viên chính hạng 2

Chứng chỉ bồi dưỡng Thăng hạng giảng viên chính hạng 2

Trường ĐH Quy Nhơn

5/2018

14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Trung bình khá

Trung bình khá

Trung bình khá

Trung bình khá

 

 

 

 

 

 

 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

15. Quá trình công tác

 

 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 

Từ năm 2012 đến nay

Giảng viên

Bộ môn Văn học - Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tây Nguyên

567 Lê Duẩn - Phường Eatam - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

 

 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

 

 

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

16.2. Sách chuyên khảo

 

 

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

16.3 Các bài báo khoa học

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 23

    16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 02

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 03

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

 

 

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 

 

1

Hình tượng Godot trong vở kịch Trong khi chờ đợi Godot của Samuel Beckett từ góc nhìn văn hóa - tôn giáo

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Văn

 

25/05/2014

 

 

 

2

Cảm hứng phê phán trong thơ Bertolt Brecht

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Sông Ba

29/05/2014

 

 

3

Phát huy sức mạnh giáo dục nhân cách cho trẻ bằng Văn học thiếu nhi

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Văn

 

05/04/2015

 

 

4

A.X. Pushkin và tiếng thơ tranh đấu cho tự do

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Văn

 

10/09/2015

 

 

5

Tiểu thuyết Nước mắt màu xanh thẫm của Nguyễn Văn Thiện từ góc nhìn văn hóa

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Chư Yang Sin

6/2016

 

 

6

Giáo dục nhân cách cho trẻ bằng văn học

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Gia đình và trẻ em

12/2016

 

 

7

Ý nghĩa phê phán trong truyện ngụ ngôn dành cho thiếu nhi của L.N.Tostoi

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 64 (125) tháng 7-2016, tr 52-55.

ISSN 1859-3917

7/2016

 

 

8

Tiểu thuyết Mặt trời vẫn mọc của Ernest Hemingway từ góc nhìn mĩ học

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt tháng 5-2016, tr 18-21.

ISSN 1859-3917

5/2016

 

 

9

Tiểu thuyết Nước mắt màu xanh thẫm của Nguyễn Văn Thiện từ góc nhìn văn hóa

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 62 (123) tháng 5-2016, tr 68-73.

ISSN 1859-3917

5/2016

 

 

10

Cái bi trong tiểu thuyết Mặt trời vẫn mọc của Ernest Hemingway

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, số 18 tháng 6-2016, tr 69-72.

6/2016

 

 

11

Ý nghĩa tiểu thuyết Nước mắt màu xanh thẫm của Nguyễn Văn Thiện

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số 8 (86), tháng 8-2016

8/2016

 

 

12

Thân phận con người trong thơ Bertolt Brecht

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt  tháng 9-2016.

ISSN 1859-3917

9/2016

 

 

13

Đặc điểm nội dung trong thơ Công giáo Việt Nam hiện đại (Qua năm tập “Có một vườn thơ đạo”)

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt  tháng 1-2017

ISSN 1859-3917.

1/2017

 

 

14

Đặc trưng ngôn ngữ thơ công giáo Việt Nam hiện đại

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tham luận Hội thảo khoa học Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ  lần thứ 3, 11/2017 tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

11/2017

 

 

15

Ý nghĩa của học chế tín chỉ đối với sinh viên ngành Ngữ văn tại trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tham luận Hội thảo khoa học khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên.

11/2015

 

 

16

Vấn đề nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên ở trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tham luận Hội thảo khoa học khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên: Định hướng trong khoa học giáo dục

30/9/2016

 

 

17

Thân phận con người trong thơ Bertolt Brecht

Nguyễn Thị Kim Hồng

Kỉ yếu khoa học khoa Sư phạm giai đoạn 2012 -2017 phát hành nhân dịp kỉ niệm 40 năm thành lập trường Đại học Tây Nguyên

11/ 2017

 

 

18

Giáo dục nhân cách cho trẻ bằng văn học thiếu nhi

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Chư Yang Sin

2017

 

 

19

Vai trò của văn học với giáo dục lòng biết ơn cho trẻ

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Chư Yang Sin số 301  tháng 9/2017

9/2017

 

 

20

Tiểu thuyết Nước mắt màu xanh thẫm từ góc nhìn văn hóa

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Chư Yang Sin số 296 tháng 4/2017

4/2017

 

 

21

Giá trị nhân đạo trong thơ Bertolt Brecht

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, số 27 tháng 12/2017

12/2017

 

 

20

Đặc trưng ngôn ngữ, giọng điệu trong thơ Công giáo Việt Nam hiện đại (Khảo sát qua bộ tuyển tập Có một vườn thơ đạo)

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH QG Hà Nội tập 4, số 1 (2/2018)

ISSN 2354-1172

2/2018

 

 

21

Giọng điệu giãi bày trong thơ Công giáo Việt Nam hiện đại

Nguyễn Thị Kim Hồng

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

ISBN 978-604-961-677-8

4/2018

 

 

 

22

Nghiên cứu đặc điểm trường nghĩa chỉ thời gian trong thơ Xuân Diệu

Nguyễn Thị Kim Hồng - Phạm Thị Trang

Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt  kì 1-tháng 5 năm 2018.

ISSN 1859-3917

5/2018

 

 

23

Biểu tượng trong thơ Công giáo Việt Nam hiện đại.

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Khoa học xã hội TP. Hồ Chí Minh (Viện KHXHVN – Viện KHXH vùng Nam Bộ)

ISSN 1859-0136

Số 3(235) năm 2018.

 7/2018

ISSN 1859-0136

 

 

24

Chức năng giáo dục thiếu nhi của văn học dân gian Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Hồng - Phạm Thị Trang

Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt  kì 1-tháng 6 năm 2018.

ISSN 1859-3917

6/2018

 

 

25

Sự phát triển của thơ Công giáo trong thơ ca Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Hồng

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh GRS, 2018, ISBN: 978-604-62-6097-4, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 26/10/2018

 

 

26

Hệ thống từ vựng chỉ thời gian trong thơ Xuân Diệu

Nguyễn Thị Kim Hồng - Phạm Thị Trang

Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ IV (25/10/2018) Tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế.

25/10/2018

 

 

27

Vở kịch “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ và ý nghĩa giáo dục đạo đức, lối sống cho

thế hệ trẻ  hiện nay

 

 Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 9 năm 2018.

ISSN 1859-3917

 9 /2018.

 

 

28

Xúc cảm thẩm mỹ trong thơ Công giáo Việt Nam

 Nguyễn Thị Kim Hồng

 TCKH Trường ĐH Hồng Đức, số 41 tháng 10/2018

ISSN 1859-2759

10/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

 

 

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

 

 

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

 

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 

Cái bi trong tiểu thuyết của Ernest Hemingway/ Đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2016

1/2016 - 12/2016

Trường Đại học Tây Nguyên

Đã nghiệm thu

 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

 

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

 

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNGKHCN

 

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;

 

            Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

                                                                                   Đắk Lắk, ngày ..... tháng..... năm 2019.

      XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                               NGƯỜI KHAI

 

                                                                                               ThS. Nguyễn Thị Kim Hồng