Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: TRƯƠNG THÔNG TUẦN

2. Năm sinh: 1963 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

5. Quê Quán: Quảng Ngãi

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 30A Phùng Hưng

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0983624518

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Tiến sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Tây Nguyên

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Trung tâm KHXH&NV Tây Nguyên, Khoa Sư Phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học SP Quy Nhơn Ngữ Văn 1988
 Thạc sỹ ĐH Sư phạm Tp. HCM Ngữ Văn 2003
 Tiến sỹ ĐH Sư phạm Tp. HCM Ngữ Văn 2009
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh Văn TB TB TB TB  
 Nga Văn  TB  TB  TB  TB  
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1989 - 1990 Bí thư Đoàn trường Trường THPT Ngô Gia Tự - Ea Kar - Đắk Lắk Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk
 2008 - 2011 Phó chánh văn phòng Sở Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
 2013 - 2019 Giám đốc Trung tâm Trung tâm KHXH&NV, Khoa SP, Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. BMT

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Lịch sử báo chí và Ngôn ngữ báo chí Tác giả Trường Đại học Tây Nguyên 2014

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Dân ca và lời nói vần M'Nông Tác giả Sở VHTT&DL Đắk Nông 2005

2

 

 

 

 Truyện cổ M'Nông

 

 

 

Tác giả

 

 

 

Nhà xuất bản Trẻ Tp. HCM

 

 

2010

 

 

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Hệ thống đại từ xưng hô trong tiếng Ê Đê Tác giả Tạp chí Ngôn ngữ, số 11(61) 2000
2 Ngôn ngữ sử thi Tây Nguyên giàu nhạc điệu Tác giả Tạp chí Khoa học Xã hội, số 3+4 (91+92) - Viện Khoa học xã hội Vùng Nam bộ 2005
3 Đặc điểm sử dụng hình ảnh trong sử thi Đam San Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ngữ học Trẻ 2005
4 Tính thẩm mỹ trong ngôn ngữ luật tục Ê Đê Tác giả Tạp chí Khoa học Xã hội, số 6 (106) - Viện Khoa học xã hội Vùng Nam bộ 2007
5 Ngữ âm trong thơ ca M'Nông Tác giả Tạp Chí Nâm Nung, số 36 năm 2008, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông 2007
6 Ngôn ngữ được sử dụng trong sử thi Tây Nguyên Tác giả Tạp chí Nguồn sáng dân gian, số 1 - 2008 - Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 2008
7 Luật tục và hương ước của người M'Nông quy định về hôn nhân Tác giả Thông tin KH&CN - Sở KH&CN Đắk Lắk 2010
8 Phát huy luật tục và hương ước và việc xây dựng gia đình, thôn bon văn hóa hiện nay của người M'Nông ở Tây Nguyên Tác giả Tạp chí Nguồn sáng dân gian 2010
9 Vấn đề tên họ của người M'Nông ở tỉnh Đắk Nông Tác giả Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 3 (3) 2011 2011
10 Cuộc đời và sự nghiệp của người anh hùng dân tộc N'Trang Lơng Tác giả Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 337 tháng 7 năm 2012 2012
11 Sự biến đổi luật tục hôn nhân của người Ê Đê ở buôn Tlaw, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Tác giả Thông tin Khoa học & Công nghệ số ISSN 1859-1353 số thứ 19 năm thứ 34 của Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk 2012
12 Sự biến đổi môi trường văn hóa và giao thoa các nền văn hóa từ bên ngoài đối với người Ê Đê ở Tây Nguyên Tác giả Thông tin KH&CN - Sở KH&CN Đắk Lắk 2012
13 Quá trình tiếp biến văn hóa đối với người Ê Đê ở Tây Nguyên Tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên 2012
14 Ẩm thực của người M'Nông trong ngày Tết cổ truyền dân tộc Tác giả Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 344 2013
15 Bức tranh chung về văn học dân gian M'Nông Tác giả Tạp chí Chư Yang Sing - Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk, số 257+258 năm 2014 2014
16 Một cách nhìn về cái đẹp trong quy hoạch kiến trúc đô thị ở Tây Nguyên Tác giả Hội thảo khoa học 2014, Trường ĐH Tây Nguyên 2014
17 Vấn đề tên họ của người M'Nông ở tỉnh Đắk Nông Tác giả Tạp chí TAGALAU, số 16, NXB Văn học [nội dung bài này tác giả có chỉnh sửa bổ sung mới só với nội dung đã đăng trong Tạp chí Khoa học Xã hội Tây Nguyên, số 3(3) năm 2011 2014
18 Đánh giá tiềm năng và thực trạng dân cư M'Nông Tác giả Tập san Sở KH&CN Đắk Nông, số ISSN: 1859-0217 2014
19 Các hình thức dân ca M'Nông Tác giả Tạp chí Chư Yang Sing - Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk, số 264 năm 2014 2014
20 Góp phần tìm hiểu nội dung và nghệ thuật ngôn từ của dân ca M'Nông Tác giả Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 4 (16) 2014 2014
21 Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật ngôn từ của dân ca M'Nông Tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, ISSN: 1859-4611, số 13 tháng 12 năm 2014 2014
22 Vận dụng giá trị luật tục trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay Tác giả Tập san Khoa học và Công nghệ của Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông, số 06/2014 2014
23 Một số hình tượng nghệ thuật trong dân ca M'Nông Tác giả Tạp chí Chư Yang Sing số 269+270 năm 2015 2014
28 Vận dụng giá trị luật tục trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông Tác giả Tạp chí Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Nông, giấy phép xuất bản số 01/GP-STTTT, do SỞ Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/02/2015 2015
29 Giá trị nội dung và nghệ thuật ngôn từ của dân ca M'Nông Tác giả Tạp chí Văn hóa dân gian, số 1(157) - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 2015
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa 2011 - 2012 Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông Đã nghiệm thu
 Những giá trị cơ bản của dân ca M'Nông 2013 - 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đã nghiệm thu
 Phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân thực thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 2014 - 2015 Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông Chưa nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Văn hóa M'Nông, những vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc M'Nông ở tỉnh Đắk Nông 2005 - 2007 Viện KHXH Vùng Nam bộ Đã nghiệm thu
Cơ sở khoa học cho việc đặt tên dòng họ M'Nông 2005 - 2007 Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông Đã nghiệm thu
Địa chỉ tỉnh Đăk Nông 2007 - 2009 Sở VHTT&DL Đắk Nông Đã nghiệm thu
Từ điển Đắk Nông 2013 - 2014 Sở VHTT&DL Đắk Nông Đã nghiệm thu
 Những giải pháp cấp bách về bảo tồn và phát huy các giá trị văn học cổ truyền của dân tộc thiều số Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển  2017-2020  Đại học Thái Nguyên  Chưa nghiệm thu
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 1 Giấy chứng nhận: Đạt giả 3 sách "Truyện cổ M'Nông" Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - 2013
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 - Tham gia các tổ chức: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk; Ban Chủ nhiệm Chương trình Văn hóa xã hội và giáo dục của Sở KH&XN Đắk Lắk.

- Tham gia biên tập: Trưởng ban biên tập Tạp chí của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (2009 - 2011)

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 5 năm 2019
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)