Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: NGUYỄN MINH HOẠT

2. Năm sinh: 1963 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh

5. Quê Quán: Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 69/26 Mai Xuân Thưởng

Phư­ờng: Thành Nhất

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0983786864

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Tiến sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó Giáo sư­,  Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo s­ư,  Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: 

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Bộ môn Ngôn ngữ, Khoa Sư Phạm.

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học Tây Nguyên Sư phạm Ngữ văn 2002
 Thạc sĩ Trường Đại học Vinh Lý luận Ngôn ngữ 2007
 Tiến sĩ Viện Ngôn ngữ học, Học viên KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Lý luận Ngôn ngữ 2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Sĩ quan Lục quân Sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành cấp phân đội Trường Sĩ quan Lục quân 3 1983 - 1986
Chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh, trình độ B Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk 2001
 Giấy chứng nhận  Hoàn thành khóa học về Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo  Trường Đại học Tây Nguyên  2002
 Chứng chỉ  Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng  Học viện quản lý giáo dục 4/2010-7/2010
 Chứng chỉ  Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, giảng viên chính (hạng II)   Trường Đại học Quy Nhơn 3/2018-5/2018
 Chứng chỉ  Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế  2018
 Chứng chỉ  Lái xe Hạng B2  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vinasme Tây Nguyên 3/2018-6/2018
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh văn TB TB TB TB  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2002 - 2003 Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Krông Ana Thị trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Đắk Lắk
 2003 - 2005

- Giáo viên Ngữ văn

 

- Trường THPT Buôn Ma Thuột

 

 57 Bà Triệu, Tp. BMT, Đắk Lắk

 2005 - 2007

- Giáo viên Ngữ văn

- Học viên Cao học Ngôn ngữ

- Trường THPT Buôn Ma Thuột

- Đại học Vinh

- 57 Bà Triệu, TP BMT, Đắk Lắk

- 182 Lê Duẩn, Tp. Vinh, Nghệ An

 2007 - 2009

- Giáo viên - Thạc sĩ Ngôn ngữ

- Nghiên cứu sinh (2008)

- Trường THPT Buôn Ma Thuột

- Học viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

- 57 Bà Triệu, Tp. BMT, Đắk Lắk

- 477 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

 2010 - 2019

- Nghiên cứu sinh

- Tiến sĩ (2012) - Giảng viên (2010)

- Phó Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ (2012 - 2015)

- Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ (2016-2019)

- Học viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

- Trường Đại học Tây Nguyên

- 477 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

- 567 Lê Duẩn, Tp. BMT, Đắk Lắk

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Giáo trình Ngôn ngữ thơ Việt Nam  Tác giả  NXB Đà Nẵng  2017

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Từ loại danh từ tiếng Ê đê Tác giả NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2018

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Đại từ nhân xưng trong tiếng Ê đê (Đối chiếu với tiếng Việt) Tác giả Ngôn ngữ, số 6(217), tr72-80 2007
2 Nhóm từ xưng hô chuyên dụng (Đại từ nhân xưng) trong tiếng Ê đê Tác giả Ngữ học trẻ 2007, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, tr.197-203 2007
3 Vẻ đẹp về cái chí và cái tình của người lính chống Pháp trong thơ Tác giả Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk (13), tr27-32 2007
4 Nghề cao quý Tác giả Tập san kỷ niệm 30 năm Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên, tr85-87 2007
5 Xưng hô bằng danh từ thân tộc trong tiếng Ê đê (so sánh với tiếng Việt) Tác giả Ngôn ngữ và đời sống, số 4 (150), tr.28-32 2008
6 Lớp từ xưng hô trong tiếng Ê đê (so sánh với tiếng Việt) Tác giả Ngữ học trẻ 2008, Hội Ngôn ngữ học, Trường Đại học Vinh, tr.258-263 2009
7 Địa điểm địa danh huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk Tác giả Ngữ học toàn quốc 2009, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, UBND TP. Cần  Thơ, tr.728-734 2009
8 Người Ê đê dùng lớp từ xưng hô như thế nào Tác giả Đại học Sài Gòn, số 4, tháng 9, năm 2010, tr. 145-153 2010
9 Tên riêng người Ê đê Tác giả Ngôn ngữ, số  4 (251), tr.33-40 2010
10 Đặc điểm tên gọi một số loài động vật trong tiếng Ê đê Tác giả Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc 2010 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.265-272 2010
11 Cách phân biệt phụ âm đầu tr/ch, d/gi trong chính tả tiếng Việt Tác giả Thế giới trong ta (9+10), tr.30-32 2010
12 Dạy học môn Ngữ văn bằng giáo án điện tử Tác giả Thế giới trong ta (1+2), tr.8-11 2011
13 Dạy nghiệp vụ Sư phạm cho sinh viên ngành Ngữ văn cần bám sát nhiệm vụ giáo dục, dạy học ở trường THPT Tác giả Dạy và học ngày nay (1), tr.42-45 2011
14 Đề xuất cấu trúc chương trình và phương pháp dạy thực hành trong tiếng Việt thực hành Tác giả Hội thảo khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, tr.48-54 2011
15 Dạy và học môn tiếng Việt thực hành ở Trường Đại học Tây Nguyên - thực trạng và giải pháp Tác giả Dạy và học ngày nay (8) tr.43-44 2011
16 Kỹ năng làm văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học Tác giả Tạp chí khoa học, số 8, Trường Đại học Tây Nguyên, tr.93-101 2011
17 Để môn Tiếng Việt thực hành hấp dẫn hơn Tác giả Thế giới trong ta (6), tr.51-53 2011
18 Danh từ chỉ người trong tiếng Ê đê Tác giả Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 3 (3), tr.54-66 2011
19 Danh từ chỉ thời gian trong tiếng Ê đê Tác giả Ngữ học toàn quốc 2011, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, tr.483-489 2012
20 Rèn luyện kỹ năng nghe cho sinh viên sư phạm thuộc các ngành Khoa học xã hội Tác giả Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên, tr.67-71 2012
21 Rèn luyện kỹ năng nói cho sinh viên sư phạm thuộc các ngành Khoa học xã hội Tác giả Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên, tr.72-77 2012
22 Cần hiểu đúng và thống nhất cách viết chính tả tên tỉnh Đắc Lắc Tác giả Ngôn ngữ và đời sống, số 12 (206), tr.4-6 2012
23 Trao đổi về phương pháp soạn thảo văn bản khoa học Tác giả Giáo dục và xã hội, số 25 (86) tháng 4, tr.16-19 2013
24 Tên riêng chỉ địa danh trong tiếng Ê đê Tác giả Khoa học Xã hội Tây Nguyên, số 2 (10), tr.55-61 2013
25 Một số công việc của giáo viên ở trường THPT, giúp sinh viên kiến tập, thực tập sư phạm tham khảo, rèn luyện Tác giả Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên, tr.35-41 2013
26 Đạc trưng ngôn ngữ và văn hóa trong luật tục Ê đê Tác giả Ngữ học toàn quốc 2013, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, tr.258-537 2013
27 Một số vấn đề về chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm và công tác thực tập cho sinh viên Tác giả Dạy và Học ngày nay, tháng 3, tr.21-26 2014
28 Kỹ năng làm đề thi đại học môn Văn có dạng so sánh văn học Tác giả Dạy và Học ngày nay, tháng 5, tr.16-19 2014
29 Kỹ năng viết bài văn nghị luận xã hội trong chương trình THPT Tác giả Giáo dục và xã hội, số 39 (100) tháng 6, tr.11-14 2014
30 Một số vấn đề về phương pháp dạy học đại học Tác giả Kỷ yếu Hội nghị tổng kết KHCN Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên, tr.8-13 2014
31 Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý Tác giả Tạp chí Dạy và Học ngày nay, tháng 11/2014, tr.8-9 2014
32 Vẻ đẹp nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân Tác giả Tạp chí Dạy và Học ngày nay, tháng 1/2015, tr.50-51 2015
33 Đặc điểm về phân loại, cấu tạo và phương thức định danh của địa danh tiếng Ê đê ở Đắk Lắk Tác giả Tham luận Hội thảo Ngữ học toàn quốc tại ĐH Sài Gòn, ngày 17-18 tháng 4/2015 2015
34  Tên gọi các loài thực vật và văn hóa của người Ê đê Tác giả Tạp chí KH Trường Đại học Tây Nguyên, số 14, tháng 6, tr. 68-72.  2015
35 Thực trạng chính tả tiếng Việt hiện nay và sự cần thiết ban hành quy định của Nhà nước về chính tả tiếng Việt Tác giả Tạp chí KH Trường Đại học Tây Nguyên, số 15, tháng 10, tr. 74-79  2015
36 Chữ Quốc ngữ và văn hóa của người Việt qua chữ viết Tác giả Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt, tháng 11, tr. 9-12 2015
37 Chữ viết tiếng Việt và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tác giả kỉ yếu Hội thảo KH, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường, tập 1, NXB Dân trí, tr.738-794 2016
38 Rèn luyện kĩ năng so sánh văn học Tác giả Kỉ yếu Hội thảo KH, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên, tr. 25-33 2016
39  Kĩ năng phân tích cảm nhận tác phẩm thơ  Tác giả  Tạp chí KH Trường Đại học Tây Nguyên, số 21, tháng 12, tr. 86-92  2017
40 Bức tranh ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk Tác giả Kỉ yếu Hội thảo KH Quốc tế về Ngôn ngữ học tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ngày 24/8/2015:''Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển'', NXB KHXH, 2017, tr. 852-865 2017
41 Đặc điểm lớp từ chỉ động vật và văn hóa của người Ê đê trong sử thi Xinh Nhã Tác giả Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc tại Trường Đại học Quy Nhơn (2017):''Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển, tập 2, tr.2013-2021 2017
 42  Nghệ thuật so sánh tu từ và trùng điệp trong sử thi Đăm Săn qua lời nói vần  Tác giả  Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 4 (268), tr. 65-72  2018
43 Đặc điểm tên gọi các loài thực vật và văn hóa của người Ê đê Tác giả Tạp chí Ngôn ngữ, số 4 (347), tr. 24-32 2018
 44  Tập quán pháp trong sử thi Đăm Săn  Tác giả - In chung với Bùi Thị Đào  Tạp chí giáo dục và xã hội, số đặc biệt, kì 2, tháng 4/2018, tr. 177-181  2018
45 Đặc điểm văn hóa của người Ê đê qua lớp từ chỉ tên gọi động vật trong sử thi Xinh Nhã Tác giả Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 5 (272), tr. 139-144 2018
 46  Tên gọi thực vật trong sử thi Đăm Săn qua đặc điểm cấu tạo và nghệ thuật so sánh tu từ  Tác giả - in chung với Trần Hữu Phước  Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt, kì 1, tháng 6/2018, tr. 89-94  2018
47 Một số biện pháp tu từ ngữ âm trong sử thi Ê đê Tác giả - in chung với Nguyễn Thị Thanh Bình Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt, kì 1, tháng 6/2018, tr. 30-34 2018
48 Nghệ thuật so sánh tu từ trong sử thi Xinh Nhã Tác giả - in chung với Võ Thi Chinh Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt, kì 2, tháng 6/2018 2018
49 Đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa trong luật tục Ê đê Tác giả Tạp chí Ngôn ngữ, số 7 (350), tr.27-41 2018
50 Linguistic and cultural features in customary law of Ede people Tác giả - in chung với Nguyễn Thị Thanh Huyền Vietnam social sciences 6/2018, Journal of Vietnam academy of social sciences, tr. 68-81 2018
51 Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số từ năm 1945 đến nay Tác giả- in chung với Đinh Thị Hằng và Đoàn Văn Phúc Kỉ yếu hội thảo khoa học: Chính sách của Đảng, Nhà nước và việc thực thi chính sách đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam. (Thuộc Đế tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật về ngôn ngữ dân tộc thiểu số vì sự phát triển bền vững của đất nước) 2018
52 Đặc điểm địa danh tiếng Ê đê ở Đắk Lắk Tác giả Tạp chí Từ điển học & bách khoa thư, số 1 (57), tháng 1/2019, tr.15-20, tiếp theo tr. 54 2019
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Một số vấn đề về Hiện tượng trái nghĩa trong Truyện Kiều (Khóa luận TN) 10/2001 - 5/2002 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Lớp từ xưng hô trong tiếng Ê đê (so sánh với tiếng Việt) (Luận văn Thạc sĩ) 5/2006 - 9/2007 Trường Đại học Vinh Đã nghiệm thu
Tiếp xúc ngôn ngữ Ê đê - Việt (qua khảo sát từ loại danh từ tiếng Ê đê) (đề tài khoa học cấp Cơ sở) 9/2010 - 9/2011 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Từ loại danh từ trong tiếng Ê đê (Luận án tiến sĩ) 5/2010 - 6/2012 Học viên KHXH Đã nghiệm thu
Khai thác giá trị ngôn ngữ và văn hóa của sử thi Ê đê ứng dụng vào giáo dục và đào tạo ở Tây Nguyên (Đề tài Khoa học cấp Bộ) 01/2016-01/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đã nghiệm thu cấp cơ sở

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc

Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Vị thế, chức năng của tiếng Ê đê ở Đắk Lắk và Tây Nguyên (Đề tài khoa học cấp Bộ) 2009 - 2010 Viện Ngôn ngữ học Đã nghiệm thu
Thực trạng văn hóa ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thị xã Gia Nghĩa (Đề tài khoa học cấp Tỉnh) 2011 - 2013 Sở KHCN Đắk Nông Đã nghiệm thu
 Điều tra bổ sung, nghiên cứu tiếng Pa-cô, Chil, Giẻ, Triêng, Tà-mun thuộc dân tộc Tà-ôi, cơ ho, Giẻ- Triêng, Xtiêng góp phần xác định thành phần dân tộc (đề tài khoa học cấp Bộ)  2012-2014  Viện Ngôn ngữ học  Đã nghiệm thu
 Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với cư dân sử dụng một số ngôn ngữ tiểu nhóm Chăm (Gia rai, raglai, Chu ru) ở Việt Nam hiện nay: thực trạng, giải pháp, kiến nghị (đề tài khoa học cấp Bộ)  2013-2015  Viện Ngôn ngữ học  Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xác định lại tên gọi một số dân tộc và nhóm địa phương (Đề tài khoa học cấp Bộ) 2015-2017 Viện ngôn ngữ học  Đã nghiệm thu
Chính sách của Đảng, Nhà nước và việc thực thi chính sách đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Thuộc Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luật về ngôn ngữ dân tộc thiểu số vì sự phát triển bền vững của đất nước, mã số ĐTĐLXH-07/18) 2018-2020  Bộ KHCN  Chưa nghiệm thu

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 - Thành viên Ban Biên tập lĩnh vực KHXH của tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 4 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

TS. Nguyễn Minh Hoạt