Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: VŨ ĐÌNH CÔNG

2. Năm sinh: 1988 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Krông Ana, Đắk Lắk

5. Quê Quán: An Dục, Quỳnh Phụ, Thái Bình

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: Xóm II

Phư­ờng: Xã Dray Sáp

Thành phố: Huyện Krông Ana

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0986080004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

Năm bảo vệ: 2016

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Bí thư chi đoàn cán bộ.

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Khoa: Sư Phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185      Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học Tây Nguyên (2007-2011) Giáo dục thể chất 2011
 Thạc sĩ  Trường Đại học Thể Dục Thể Thao Thành Phố Hồ Chí Minh (2014-2016)  Khoa học Giáo dục  2016
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Giấy chứng nhận  Đào tạo huyến luyện viên Futsal sơ cấp  Liên đoàn bóng đá TP. HCM và Trường Đại học Tây Nguyên  2019
 Văn bằng 2  Ngôn ngữ Anh  Đại học Quy Nhơn  2016 - 2018
 Chứng chỉ   chuyên môn Sinh lí học TDTT  Đại học TDTT TP. HCM  2012
 Chứng chỉ   chuyên môn Cờ vua  Đại học TDTT TP. HCM  2013
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Cử nhân Ngôn ngữ Anh  TB TB TB  TB  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2011-2012 Giáo viên THPT Lắk   Thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
 2012-2019   Giảng viên  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2019-nay  Bí thư chi đoàn cán bộ; Ủy viên ban chấp hành đoàn khoa Sư phạm  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Sự biến đổi một số chỉ số về hình thái, chức năng sinh lý và thể lực của sinh viên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Nguyên.  Tác giả  Tạp chí Giáo dục và xã hội  2019
         
         
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số về hình thái, chức năng sinh lý và thể lực của sinh viên ngành Giáo dục thể chất khóa 14 Trường Đại học Tây Nguyên sau một năm tập luyện  2015-2016  Trường Đại học TDTT TP. HCM  đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu ứng dụng bài tập nhằm  nâng cao kỹ năng 2 nước chiếu hết trong môn cờ vua cho sinh viên lớp giáo dục thể chất khóa 2013, Trường Đại học Tây Nguyên  2014-2015  Trường Đại học Tây Nguyện  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển khả năng duy trì sức mạnh và tần số bước chạy trong chạy rút đích cự li 100m cho nam  học sinh lớp 11A3, 11A4 trường trung học phổ thông thực hành cao nguyên năm  2014  2014-2015  Trường Đại học Tây Nguyện  Đã nghiệm thu
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 11 năm 2015.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)