Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: TRẦN THỊ THẮM

2. Năm sinh: 1985 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quê Quán: Nghệ An

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 128/20A Y Wang

Phư­ờng: EaTam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0935410785

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Ngôn ngữ

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Sư Phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học Tây Nguyên Sư phạm Ngữ Văn 2007
 Thạc sỹ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Lý luận Ngôn ngữ 2011
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Cử nhân ngôn ngữ Anh  Vừa làm vừa học  Đại học Quy Nhơn  2016-2018
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Anh Văn B1 khung Châu Âu TB TB TB TB  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2008 - 2019 Giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. BMT
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1 Vai trò của môn Tiếng Việt thực hành trong chương trình đào tạo Đại học và Cao đẳng Tác giả Hội thảo KSP 2012
2 Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên ngành Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên trong bối cảnh đào tạo theo hệ thống tín chỉ Tác giả  Hội thảo KSP 2013
3 Hình ảnh vật dụng trong dân ca M'Nông Tác giả T/c Giáo dục và xã hội 2014
4 Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học chính tả ở bậc Tiểu học hiện nay Tác giả Hội thảo KSP 2014
5 Một số vấn đề về dạy học Ngữ âm tiếng Việt theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Tây Nguyên Tác giả Hội thảo KSP 2014
6 Đánh giá tiềm năng và thực trạng dân ca M'Nông Đồng tác giả Tập san Khoa học công nghệ, Đắk Nông 2014
7 Một số đặc điểm chính của hệ thống luận cứ trong văn bản luật tục của người Ê Đê ở Tây Nguyên Tác giả  T/c Ngôn ngữ và đời sống 2015
8 Lẽ thường trong lập luận của luật tục Êđê Tác giả T/c Ngôn ngữ và đời sống 2016
9 Một số vấn đề về nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử trong học đường hiện nay Tác giả Hội thảo KSP 2016
 10  Phát huy hiệu quả nghệ thuật lập luận của luật tục Êđê vào quản lí xã hội đối với cộng đồng Êđê ở Tây Nguyên  Đồng tác giả   T/c Giáo dục và xã hội  2016
11 Đặc trưng văn hóa cổ truyền của người Êđê phản ánh qua luật tục Êđê Tác giả T/c Giáo dục và xã hội 2016
12 Ý nghĩa biểu trưng của một số hình ảnh qua các tác phẩm viết về Tây Nguyên Đồng tác giả T/c Giáo dục và xã hội 2016
13 Hình ảnh thiên nhiên trong dân ca M'nông Tác giả Kỷ yếu hội thảo ngữ học toàn quốc 2017
14 Triết lí tùy duyên trong một số ca từ của Trịnh Công Sơn Tác giả T/c Ngôn ngữ và đời sống 2018
15 Tác tử lập luận trong luật tục  Êđê Tác giả T/c Ngôn ngữ và đời sống  2018
16 Kết tử lập luận trong luật tục Êđê Tác giả  T/c Ngôn ngữ  2018
17 Hành động ngôn từ điều khiển trong lập luận của luật tục Êđê Tác giả T/c Ngôn ngữ  2019
18 Vai trò của hành động ngôn từ tái hiện trong luật tục Êđê  Đồng tác giả Kỷ yếu HT Ngữ học toàn quốc 2019 2019
19 Đặc điểm thành phần kết luận trong lập luận của luật tục Êđê Tác giả T/c Ngôn ngữ 2019
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

 

1

         

2

         

3

         
           
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Cơ sở 01/2013 - 12/2013 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Bộ  2014 - 2016    
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 11 năm 2015.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)