Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: ĐOÀN THỊ TÂM

2. Năm sinh: 1977 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quê Quán: Thái Bình

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 33/1A Giải Phóng

Phư­ờng: Tân Thành

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0944919298

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Tiến sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­      Năm phong : 2018     Nơi phong : Trường Đại học Tây Nguyên

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Phó trưởng khoa

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Sư phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học Sư Phạm Tp. HCM Ngữ Văn 1999
 Thạc sỹ Trường Đại học Sư Phạm Tp. HCM Khoa học XH và Nhân văn 2005
 Tiến sỹ Trường Đại học Sư Phạm Tp. HCM Ngữ văn (Ngôn ngữ học) 2012
 Phó giáo sư Trường Đại học Tây Nguyên   Ngôn ngữ học  2018

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ Establishment of centers for pedagogical excillence Cộng hòa Liên bang Đức 20/9 - 03/10/2015
 Bằng   Cao cấp Lí luận chính trị  Học viện Hành chính khu vực III  2017- 2019

 

 

 

 

       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh Văn B1 TB TB TB TB  
Tiếng Trung C TB TB TB TB  
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

       
 01/2009 -8/2011 Phó Trưởng BM Ngữ văn Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. BMT 
 8/2011 - 10/2015 Trưởng BM Ngôn ngữ Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. BMT 
03/2016- nay Phó trưởng Khoa Sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn TPBMT

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Tiếng Việt thực hành Tác giả ĐHSP TPHCM 2015

2

 Soạn thảo văn bản hành chính  Tác giả  ĐHSP TPHCM  2015

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Từ ngữ chỉ người trong tiếng Ê-đê Tác giả Đà Nẵng 2017

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Tìm hiểu phong cách của Bác trong Tuyên ngôn độc lập Tác giả Kỷ yếu Ngữ học Trẻ 2000
2 Vài nhận xét về phương thức tạo hàm ngôn (trên cứ liệu truyện cười tiếng Việt) Tác giả Kỷ yếu Ngữ học Trẻ 2005
3 Một số vấn đề về dạy học hàm ngôn trong chương trình Ngữ văn ở THPT Tác giả Tạp chí Dạy và học ngày nay, số (4) 2011
4 Xung quanh việc viết một số địa danh ở Tây Nguyên Đồng tác giả Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống số 10 (192) 2011
5 Một vài đặc điểm ngữ nghĩa và văn hóa của lớp từ chỉ thân tộc trong tiếng Ê Đê Tác giả Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, số 6 (14) 2011
6 Từ nguồn gốc gia đình của F.Enghen, tìm hiểu về từ thân tộc trong tiếng Ê Đê Tác giả Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Tp. HCM, số 32 (66) 2011
7 Một vài nhận xét về lớp từ chỉ thân tộc trong tiếng Ê Đê Tác giả Kỷ yếu Ngữ học toàn quốc - Diễn đàn học tập và nghiên cứu 2011
8 Đặc điểm cấu tạo từ trong tiếng Ê Đê Tác giả Tạp chí Khoa học ĐHTN 2011
9 Giữ gìn sự trong sáng của TV về mặt từ ngữ Tác giả    
10 Điển cố và dạy học điển cố trong tác phẩm văn học trong Nhà trường phổ thông Tác giả Hội thảo Khoa SP 2013
11 Vai trò của việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với việc phát huy năng lực tự học của SV Tác giả Hội thảo Khoa SP 2014
12 Phát triển năng lực sư phạm cho SV ngành SP Tác giả Hội thảo Khoa SP 2015
13 Đặc điểm văn hóa Ê Đê qua lớp từ ngữ chỉ quan hệ thân tộc Tác giả Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc 2015
14 Đặc điểm văn hóa Ê Đê qua lớp từ ngữ chỉ quan hệ xã hội Tác giả Hội thảo Khoa học quốc tế về Ngôn ngữ 2015
15 Cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ - văn hóa Việt Nam qua một câu thơ trong Truyện Kiều Tác giả Tạp chí Dạy và Học ngày nay 2015
16 Văn hóa Êđê qua lớp từ ngữ chỉ nghề nghiệp Tác giả T/c KHXH vùng Tây Nguyên 2016
17 Văn hóa giao tiếp của người Êđê  Tác giả T/c KH ĐHSP TPHCM  2016
18 Hiện tượng chơi chữ trong truyện cười TV Tác giả T/c KH ĐHSP Hà Nội 2016
19 Vai trò của hư từ trong việc tạo hàm ngôn Tác giả T/c KH ĐH Đà Nẵng 2016
20 Sự cần thiết của giáo dục ngôn ngữ nói trong đào tạo giáo viên  Tác giả Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc (NXB Dân Trí) 2016
21 2Dạy học điển cố trong chương trình Ngữ văn ở THPT Tác giả T/c KH ĐH Đà Nẵng 2016
22 Một số đặc điểm cấu tạo từ trong tiếng Ê-đê Tác giả T/c Ngôn ngữ 2017
23 Đại từ nhân xưng trong tiếng Ê-đê Tác giả T/c Từ điển học và Bách Khoa thư 2017
24 Lập luận trong luật tục Ê-đê Tác giả T/c Ngôn ngữ 2017
25 Từ thân tộc đặc biệt trong tiếng Ê-đê Tác giả T/c Ngôn ngữ & Đời sống 2017
26 Một số biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa trong Luật tục Ê-đê Tác giả T/c KH ĐH Tây Nguyên 2017
27 Chế độ mẫu hệ của người Ê-đê qua Luật tục Ê-đê Tác giả T/c KHXH vùng Tây Nguyên 2017
28 Tín ngưỡng Êđê qua ngôn ngữ luật tục Tác giả Hội thảo KH quốc tế về Ngôn ngữ (lần III) 2017
29 Hành vi ngôn ngữ gián tiếp của câu hỏi Tác giả Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc  2017
30 Một số lỗi phổ biến trên tiêu đề báo điện tử (Baomoi.com) Đồng tác giả T/c Giáo dục và Xã hội 2018
31 Văn hóa giao tiếp của người Ê-đê qua sử thi Dam Săn Tác giả Hội thảo đề tài cấp Bộ. MS: B2017-TTN-03 2018
32 Một số thủ pháp trong dạy học tiếng Việt ở trung học phổ thông Đồng tác giả T/c ĐH Tây Nguyên 2018
33 Cách định tội trong Luật tục Ê-đê và một số vấn đề về văn hóa Tác giả Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc 2019
34 Thực trạng dạy học tiếng Ê-đê ở tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả T/c Ngôn ngữ học 2019
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Cơ sở 01-12/2007 ĐHTN Đã nghiệm thu
Cơ sở 01-12/2011 ĐHTN Đã nghiệm thu
 Bộ  3/2016-12/2017  ĐHTN  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Bộ  01/2018- 12/2018  Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ  Đã nghiệm thu
 Nhà nước    Viện Ngôn ngữ học  Đang triển khai
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên.

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 02 năm 2019 
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)