Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: BUÔN KRÔNG THỊ TUYẾT NHUNG

2. Năm sinh: 1969 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Ê Đê

4. Nơi sinh: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

5. Quê Quán: Ea Bông, Krông Ana, Đắk Lắk

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 98/53 Y Wang

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0905691169

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Tiến sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: PGĐ Trung tâm KHXH&NV Tây Nguyên

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Sư Phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học ĐH Đà Lạt Ngữ Văn 1995
 Đại học ĐH SP Hà Nội Tâm lý - Giáo dục 1997
 Thạc sỹ ĐH Sư phạm Vinh Ngữ Văn 2000
 Tiến sỹ ĐH KHXH&NV Tp. HCM Ngữ Văn 2005

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh Văn TB TB TB TB  
Pháp Văn C TB TB TB TB  
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 6/1996 - 4/2009 Giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. BMT
 5/2009 - 9/2012 Giảng dạy; Nghiên cứu; Trưởng chuyên ngành Ngữ Văn; PGĐ TT KHXH&NV Tây Nguyên Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. BMT 
 10/2012 - nay Giảng dạy; Nghiên cứu; Trưởng Bộ môn Ngữ Văn; PGĐ TT KHXH&NV Tây Nguyên Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. BMT 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Tiếng Ê Đê căn bản Tác giả Lưu hành nội bộ Trường Đại học Tây Nguyên 2015

2

 Bài tập bổ trợ môn tiếng Việt lớp 3 (dành cho học sinh dân tộc thiểu số) Đồng tác giả NXB Giáo dục Việt Nam 2014

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Văn hóa mẫu hệ trong sử thi Ê Đê Tác giả NXB Văn hóa Dân tộc 2010, 2012

2

Văn hóa ẩm thực Ê Đê Tác giả NXB Văn hóa Dân tộc  2008

3

Sử thi Y'Khing Jú-H'Bia Ju Yâo Tác giả NXB Văn hóa Dân tộc 2007

4

Sử thi Ê Đê Đồng tác giả NXB Văn hóa Dân tộc 2011

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Làng Tây Nguyên với phát triển bền vững Tác giả Tạp chí Cộng sản 4/2014, Báo điện tử Ban Tuyên giáo KonTum đăng lại ngày 23/02/2015 02/2015
2 Làng với phát triển bền vững ở Tây Nguyên hiện nay Tác giả Báo Nhân dân điện tử ngày 27/2/2015 27/2/2015
3 Hát khóc trong tang lễ của người Việt ở thành phố Buôn Ma Thuột Đồng tác giả Tạp chí KH, Trường Đại học Tây Nguyên Số 13, 12/2014
4 Dược thảo hay bùa ngãi Tác giả Tạp chí khoa học và thời đại Báo Xuân Ất Mùi 2015
5 Phân công giới qua việc chăm sóc trẻ em trong cộng đồng ở Tây Nguyên Tác giả Tạp chí Khoa học và Thời đại Bình Phước Số 64, trang 51-53 04/7/2015
6 Dân ca ví, dặm trong đời sống người Nghệ An, Hà Tĩnh ở Tây Nguyên Tác giả Hội thảo Quốc tế chủ đề "Bảo tồn và phát triển dân ca trong xã hội đương đại", Bộ BHTTDL, Viện NCVH tổ chức tại Nghệ An. Tạp chí Nguồn sáng Dân gian, 02/2015 15/5/2014
7 Nhìn nhận việc bảo tồn di sản văn hóa truyền thống ở Tây Nguyên Tác giả HT KH chủ đề "Phát triern kinh tế - xã hội đặc thù ở vùng Tây Nguyên - những vấn đề cốt yếu và giải pháp". Do Viên Hàn lâm KHXH Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức tại BMT 25-26/4/2014
8 Văn hóa Tây Nguyên với phát triển du lịch Tác giả HTKH "Văn hóa và phát triển du lịch ở Tây Nguyên, UBND tỉnh Lâm Đồng, Viện NC Văn hóa tổ chức tại Đà Lạt 17-18/3/2014
9 Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa Tây Nguyên, Hội thảo "Cơ chế, chính sách đặc thù vùng Tây Nguyên" Tác giả Hội thảo KH Ban chỉ đạo Tây Nguyên và viện CODE tổ chức tại Buôn Ma Thuột 27/11/2012 11/2012
10 Thực trạng văn hóa Tây Nguyên - thực trạng và giải pháp Tác giả Ban Tuyên giáo TW, Ban Chi đạo Tây Nguyên, Viện nghiên cứu Phương Đông tổ chức tại BMT 11/2013
11 Thực trạng lễ hội ở Tây Nguyên Tác giả Hội thảo "Lễ hội ở Việt Nam - thực trạng và hướng phát triển". Bộ Văn hóa - TTDL và Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia tổ chức tại Hà Nội 8/2011
12 Mối quan hệ giữa luật tục Tây Nguyên với quản lý và phát triển xã hội ở Tây Nguyên Tác giả Đề tài TN3/X07, do Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội tổ chức tại Trường Đại học Tây Nguyên 12/2013
13 Nhìn nhận lại 10 năm bảo tồn văn hóa Tây Nguyên Tác giả UESCO, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức tại Quảng Nam 8/2013
14 Vai trò, vị trí của nghi lễ nông nghiệp của người Bahnar, Jrai đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại Gia Lai Tác giả Kỷ yếu Khoa học, Tạp chí Khoa học số 4, Trường Đại học Tây Nguyên, 2009 2009
15 Hát kưt của người Ê Đê Tác giả Tạp chí Khoa học số 4, Trường Đại học Tây Nguyên, 2009 2009
16 Phương pháp nghiên cứu liên ngành trong folklore và ứng dụng trong nghiên cứu sử thi Tây Nguyên Tác giả Tạp chí Khoa học số 5, Trường Đại học Tây Nguyên, 2009 2009
17 Một số vấn đề thi pháp sử thi Tác giả Tạp chí Khoa học số 4, Trường Đại học Tây Nguyên, 2009 2009
18 Những ảnh hưởng đến văn hóa, xã hội và sinh kế nông thôn các cộng đồng dân cư trong vùng khai thác, chế biến Bauxit, sản xuất Alumin và luyện nhôm ở Đắk Nông Tác giả Hội thảo KH: Tìm kiếm giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do khai thác, chế biến quặng Bauxit, sản xuất Alumin và luyện nhôm đến kinh tế - văn hóa - xã hội và môi trường khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, Đắk Nông 10/2008
19 Công tác bảo tồn, phát huy tiếng nói chữ viết của người Ê Đê, Mnông tại Đắk Lắk Tác giả Hội thảo Khoa học, "Vấn đề ngôn ngữ ở các vùng dân tộc thiểu số: Trường hợp Nam Bộ - Lý luận, hiện thực, chính sách", Viện ngôn ngữ vùng Nam bộ 12/2008
20 Dạy học tiếng Việt cho HSDTTS ở Tiểu học, thực trạng và một số giải pháp Tác giả HT KH Trường Đại học Tây Nguyên 11/2008
21 Kinh nghiệm nghiên cứu KHXH & NV ở Tây Nguyên Tác giả Hội nghị Tổng kết KH tại Trường Đại học Tây Nguyên 12/2008
22 Sử thi Tây Nguyên - một tầng văn hóa có phổ rất rộng Tác giả Hội thảo KH Sử thi Quốc tế, BMT 2008 2008
23 Phương pháp dạy tiếng Việt cho HS DTTS - Thực trạng và giải pháp Tác giả HT KH Các giải pháp đào tạo giáo viên Tiểu học, Trường Đại học Tây Nguyên 11/2009
24 Thực trạng cồng chiêng tại huyện Krông Ana - Một vài suy về bảo tồn và phát triển vằn hóa truyền thống tại Tây Nguyên Tác giả Hội thảo KH về Festival Cồng chiêng Tây Nguyên 12/2007
25 Quan hệ giữa nhạc cụ truyền thống tộc người Chăm và các tộc người Mã Lai - Đa đảo ở Tây Nguyên Tác giả Hội thảo Khoa học về "Bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc Tây Nguyên", Trường Đại học Tây Nguyên 11/2007
26 Vai trò của người phụ nữ qua luật tục hôn nhân gia đình Tác giả Hội thảo KH trẻ Trường ĐH KHXH&NV Tp. HCM 12/2205. Tạp chí KH Trường Đại học SP Vinh tập 35-số 2B/2006, [tr.61-67]. 2006
27 Văn hóa mẫu hệ qua kiến trúc dân gian Tác giả Tạp chí KHXH, Viện KHXH Vùng Nam Bộ, 10(86)/2005, [tr42-45] 2005
28 Văn hóa mẫu hệ qua sử thi Ê Đê Tác giả Văn hóa Đắk Lắk 3/2006
29 Tục chuê nuê trong hôn nhân truyền thống của người Ê Đê Tác giả Hội thảo KH do Viện KHXH Vùng Nam Bộ - Đại học Tây Nguyên tổ chức, 3/2004, đăng trên http://www.evan.com.vn 04/2004
30 Lời cúng thần của người Ê Đê Tác giả Văn hóa Đắk Lắk 01/2001
31 Vài nét chính về hôn nhân truyền thống của người Ê Đê ở Đắk Lắk Tác giả Thông báo KH Đại học SP Vinh, 23/2000 [tr17-21] 2000
32 Thủ pháp so sánh trong sử thi Ê Đê Tác giả HTKH Trường Đại học Tây Nguyên 11/2008
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

 Từ điển Việt - Stieng, Stieng - Biệt 2012, đề tài cấp tỉnh Phần mềm ứng dụng

2

 Tiếng Ê Đê căn bản 2015, giáo trình dạy học Tài liệu học tập
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Lễ hội truyền thống của Ê Đê ở Đắk Lắk 2013 - 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đã nghiệm thu
Xây dựng từ điển điện tử Stieng - Việt, Việt - Stieng 2011 - 2012 Tỉnh Bình Phước Đã nghiệm thu
Dân ca Ê Đê (hát kưt của người Ê Đê ở Đắk Lắk 2007 - 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đã nghiệm thu
Sưu tầm, biên dịch câu đàm thoại thông dụng Việt - Ê Đê 2010 Trường ĐHTN Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Đánh giá, phân tích tình hình phụ nữ và trẻ em ở Kon Tum và Gia Lai 2014 Dự án Cấp Nhà nước Đã nghiệm thu
Vai trò của một số nhóm xã hội các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững Tây Nguyên (TN3/X18) 2014 - 2015 Đề tài cấp Nhà nước Đã nghiệm thu
Văn hóa và lối sống ở Tây Nguyên, tầm nhìn đến 2020 2014 - 2015 Đề tài cấp Nhà nước  Đã nghiệm thu 
Xây dựng từ điển điện tử Mnông - Việt, Việt - Mnông 2009 - 2010 Đề tài cấp tỉnh Đắk Nông Đã nghiệm thu
Thực trạng các nghi lễ nông nghiệp của tộc người Jrai - Bahnar, đánh giá vai trò của chúng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Gia Lai hiện nay 2008 - 2009 Đề tài cấp Bộ TĐ Đã nghiệm thu
Từ điển điện tử Việt - Jrai 2007 - 2009 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu
Thực trạng và giải pháp đào tạo giáo viên người dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Tây Nguyên 2003 - 2004 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu
Sử thi Tây Nguyên trong đời sống đương đại, thực trạng và giải pháp 2007 - 2008 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ môn tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1,2,3 tại Đắk Lắk 2011 - 2012 Đề tài tỉnh Đắk Lắk Đã nghiệm thu

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 - Tham gia các tổ chức: BCH Hiệp hội KHKT Việt Nam; BCH Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk; Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

- Tham gia biên tập: Hội đồng cố vấn khoa học Tạp chí Khoa học và Thời đại Bình Phước

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 11 năm 2015.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)