Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: Lê Thế Phiệt

2. Năm sinh:  1978 

3. Nam/ Nữ: Nam

    Dân tộc: Kinh 

4. Nơi sinh: Ba Tơ- Quảng Ngãi

5. Quê Quán: Tư nghĩa – Quảng Ngãi  

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: Số 10 đường Siubleh

Phư­ờng: Eatam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0913484099

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ

Năm bảo vệ: 2016 tại Đại học Đà Nẵng

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính

10. Chức vụ: Trưởng phòng

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Kế hoạch tài chính

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Tây Nguyên  Kinh tế nông nghiệp  2000
 Thạc sĩ  Trường đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng  Quản trị kinh doanh  2008
 Tiến sĩ  Trường đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng  Quản trị kinh doanh  2016
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Trung cấp  Lập trình quản lý  Trường Đại học Thủy sản  1999 - 2001
 Cử nhân  Ngôn ngữ Anh  Trường Đại học Quy Nhơn  2011- 2013
 
 Cao cấp lý luận chính trị  Học viện chính trị quốc gia khu vực III  2017-2019
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh văn  Trung bình  Trung bình  Trung bình  Trung bình  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 Từ 2/2001 đến 7/2003  Giám định viên  Công ty giám định và khử trùng FCC  45 Đinh Tiên Hoàng,  Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh
 7/2003 đến 5/2013  Giảng viên  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Phường Eatam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 5/2013 đến 7/2016
 Giảng viên, Phó trưởng bộ môn
 Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Phường Eatam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
7/2016 đến 6/2017
Giảng viên, Trưởng bộ môn
Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẫn, Phường Eatam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
6/2017 đến 3/2018  

Giảng viên, Phó bí thư chi bộ, Trưởng Bộ môn

 Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Phường Eatam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 

3/2018 – 6/2018

 Giảng viên, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính   Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Phường Eatam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 6/2018- 01/2019  Giảng viên chính, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính   Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Phường Eatam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  Chủ biên  Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ  2016

2

 Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cà phê vùng Tây Nguyên-Nghiên cứu trường hợp tại Đắk Lắk
 Đồng tác giả
 Nhà xất bản Đại học Cần Thơ
 2017
 3  Một số vấn đề thương mại dịch vụ việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tế  Đồng tác giả
 Nhà xất bản lao động-xã hội
 2017
         

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 20

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 06

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Daklak  Đồng tác giả  Tạp chí thông tin và dự báo kinh tế xã hội, số 55  2010
 Hội nhập kinh tế quốc tế-cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Đắk lắk.  Đồng tác giả  Tạp chí thông tin khoa học và công nghệ, sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk lắk, số 02.  2012
 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng của nhân viên trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắklắk  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 4(65).  2013
4  Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học cao đẳng khối nông - lâm - ngư - thủy lợi toàn quốc lần thứ VI  2014
5  Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí Kinh tế và dự báo số 19.  2014
6  Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên  2014
7  Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Tạp chí Kinh tế và dự báo số 02.  2015
8  Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên, số 14  2015
9  Cơ hội cho phát triển thương mại điện tử việt nam  khi  tham gia cộng đồng kinh tế Asean   Tác giả  Kỷ yếu hội thảo khoa học quản trị và kinh doanh (COMB2015)  2015
10  Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và bài học cho tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Thông tin khoa học và công nghệ, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk lắk, số 05/2015.  2015
11  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Tạp chí Kinh tế và dự báo số 03 tháng 02/2016.  2016
12  Những thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong điều kiện hội nhập  Đồng tác giả  Tạp chí Kinh tế và dự báo số chuyên đề tháng 02/2016  2016
13  Cải thiện hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp trong phát triển quan hệ liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB2016), NXB Đà Nẵng  2016
14  Một số giải pháp để phát triển du lịch Tây nguyên  Đồng tác giả  Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương số 480 tháng 10/2016  2016
15  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ mạng điện thoại di động tại thành phố Buôn Ma Thuột  Tác giả  Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 10 (461) tháng 10/2016  2016
16  Liên kết kinh tế nhằm phát triển các tỉnh vùng Tây Nguyên  Tác giả   Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 2016 “Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên”, NXB nông nghiệp.  2017
17  Phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vùng Tây Nguyên   Tác giả  Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 2016 “Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên”, NXB nông nghiệp.  2017
 18  Cải thiện môi trường kinh doanh các tỉnh khu vực Tây Nguyên
 Tác giả
 Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên, số 26  2017
19 Quản trị công ty ở các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập Tác giả Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh (COM2017), NXB Đà Nẵng  2017
20 Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập Tác giả Tạp chí Kinh tế-kỹ thuật trường Đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương 2017
21 Cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam Tác giả Tạp chí Kinh tế-kỹ thuật trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2018
22 Phát triển ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng  Đồng tác giả Tạp chí kinh tế và dự báo số 04+05tháng 02/2018 2018
23 Năng lực cạnh tranh động: Nghiên cứu tại công ty cổ phần thương mại bia Sài gòn Tây nguyên,tỉnh Đắk Lắk Tác giả Tạp chí Kinh tế-kỹ thuật trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2018
24 Ảnh hưởng của văn hoá tổ chức đến sự gắn kết của nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk Tác giả Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên 2018
25 Hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tác giả Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh (COM2018), NXB Đà Nẵng 2018
26 Tác động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả Tạp chí công thương số 7, tháng 4/2019 2019
27 Phát triển du lịch vùng tây nguyên trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tác giả Tạp chí công thương số 8, tháng 5/2019 2019
 28  Vận dụng marketing địa phương nhằm phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên, số 26  2019
29

Competitiveness of private economic enterprises in Đắk Lắk province

Tác giả International conference on management and business – COMB 2019, Da Nang Puplishing House 2019
         
         
         
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắklắk/ Cấp cơ sở  2009  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp kinh doanh cà phê nhân trên địa bàn tỉnh Đắklắk/ Cấp cơ sở  2010  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự  trung thành của nhân viên đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắklắk/ Cấp cơ sở  2012  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk/ Cấp cơ sở  2014  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Điều tra đánh giá thực trạng vùng nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến cà phê nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk/ Cấp Bộ  2012  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 2 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

 

Lê Thế Phiệt

 

đ