Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên:             LÊ ĐỨC NIÊM

2. Năm sinh Nam/ Nữ:    Nam

3. Dân tộc:    Kinh

4. Nơi sinh: Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

5. Quê Quán: Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường:  45 Phan Đăng Lưu

Phư­ờng:          Tân An

Thành phố:     Buôn Ma Thuột

Tỉnh:              Đăk Lăk

Điện thoại: 0964061111

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Tiến sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong : 2018    Nơi phong : Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trưởng khoa Kinh tế

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan:    Trường Đại học Tây Nguyên

Khoa:   Khoa Kinh tế

Địa chỉ Cơ quan:    567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0262)3825185 Fax: (0262)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học

 Đại học Huế

 Kinh tế nông nghiệp

 1996

 Thạc sỹ

 Viện công nghệ Châu Á (AIT)- Thái Lan

 Quản trị kinh doanh

 2000

 Tiến sỹ

 Đại học Quốc gia Chonnam- Hàn Quốc

 Kinh tế Quốc tế

 2010

 Sau tiến sỹ (Fulbright Scholar)

 Đại học Colorado, Mỹ

 Kinh tế Quốc tế

 2012

 

 

 

 

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ

  Đào Tạo Đại học

 Viện QLGD

 1998

 Chứng chỉ

 Quản lý giáo dục

 Viện QLGD (NIEM)

 2011

 Chứng chỉ

 English as a Medium of Instruction (EMI)

 Hội đồng Anh

 2016

 Chứng chỉ

 Quản lý cấp vụ và tương đương

 Napa

 2020

 

 

 

 

  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh

 Tốt

 Tốt

 Tốt

Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1996-2010

 Giảng viên

 Đại học Tây Nguyên

 567 Lê Duẩn, BMT

 2010-2012

 Giảng viên chính

 Đại học Tây Nguyên

 567 Lê Duẩn, BMT

 2012-2017

Giảng viên chính, trưởng khoa 

 Đại học Tây Nguyên

 567 Lê Duẩn, BMT

2018-2019

Giảng viên cao cấp, trưởng khoa, CT HĐT

Đại học Tây Nguyên

 567 Lê Duẩn, BMT

2019-nay

Giảng viên cao cấp, CT HĐT

Đại học Tây Nguyên

567 Lê Duẩn, BMT

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

 16.1. Sách giáo trình, tham khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô

 Đồng tác giả

 NXB Đại học Nông Nghiệp

2017

2

Những thành tựu và định hướng phát triển kinh tế Đăk Lăk qua các thời kỳ

 Đồng tác giả

 NXB Lý luận Chính trị

2016

3

Post- Harvest Technology Transfer in Vietnam Coffee Industry

Tác giả

White Falcom Publishing

2017

4

Economic Development and Intra-industry Trade

Tác giả

White Falcom Publishing

2007

5

Phát triển doanh nghiệp ở Tây Nguyên

Đồng tác giả

NXB Khoa học Xã Hội

2016

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Liên kết hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ cà phê ở Tây Nguyên

 Đồng tác giả

 NXB Đại học Nông nghiệp

 2017

2

 Bases for Territory-based Rural Development in Central Highlands

 Đồng tác giả

 NXB Nông nghiệp

 2010

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 15

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 19

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 4

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 7

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Trade of Vertically Differentiated Products, Quality Improvement, and Welfare  Đồng tác giả  Seoul Journal of Economics (SCOPUS)  2020
2 Opportunities for the Development of Rooftop Solar Electricity in Vietnam Đồng tác giả International Journal of Advanced Science and Technology (SCOPUS)

 

 2020
3 A Note on the Low-Quality Advantage in Vertical Product Differentiation Tác giả Managerial and Decision Economics (SSCI) 2019
4 Economic Analysis of Perennial Crop Systems in Dak Lak Province, Vietnam  Đồng tác giả  Sustainability (SSCI)  2019
5 Which Perennial Crop Farm Approach Generates More Profitability? A Case Study in Dak Lak province, Vietnam  Đồng tác giả  Asian Social Science  2019
6  Experience Good Monopolist: Freeware as an Advertisement  Tác giả  Seoul Journal of Economics (SCOPUS) 2017
7  Product Quality, Preference Diversity, and Intra-Industry Trade  Đồng tác giả  Manchester School (SSCI) 2011

8

 A Note on Durable Goods Monopolist: Commitment To Forward Compatibility

 Đồng tác giả

 Japanese Economic Review (SSCI)

2010

9

Economic Development and Trade of Quality Differentiated Goods

 Đồng tác giả

 Korean Economic Review (SSCI)

2009

10

Raising the stakes: cassava seed networks at multiple scales in Cambodia and Vietnam

Đồng tác giả

Frontiers in Sustainable Food Systems

2018

11

Technology, Preference for Quality, and Vertical Intra-Industry Trade

 Đồng tác giả

Modern Economy

2010

12

Research and Development Cooperation between Rivals: A Novel Motive beyond New Knowledge

Tác giả

Technology and Investment

2011

13

Economic Development, Vertical Intra-Industry Trade, Gains from Trade

Đồng tác giả

Modern Economy

2014

14

International trade effects:  Lower cost or higher quality?

Tác giả

The Journal of Development and Administrative Studies

2014

15

Linder Hypothesis and Trade of Quality Differentiated Good: A Case of Cosmetic Industry of China

Tác giả

Modern Economy

2016

16

Factors Determining the Technical Efficiency of Rural Households in Dak Lak Province of Vietnam

Tác giả

The Journal of Development and Administrative Studies

2016

17

Tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất sắn tại các nông hộ huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk

Đồng tác giả

 Tạp chí khoa học Đại học Tây Nguyên  2020

 18

Nâng cao chuỗi giá trị du lịch thông qua liên kết vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Đồng tác giả

Phát triển vùng

2019

 19

Gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học ở khoa Kinh tế, trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên

2018

 20

Kinh nghiệm quốc tế về hợp tác công tư: Bài học từ Ấn Độ và Trung Quốc

 Đồng tác giả

 Tạp chí khoa học Đại học Tây Nguyên

 2018

21

Khả năng cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm cao su của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

2015

22

Nghiên cứu biến động giá cà phê thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

2015

23

Cải thiện chất lượng du lịch tại Buôn Đôn (tỉnh Đăk Lăk) qua mô hình Holsat

Đồng tác giả

Nghiên cứu Kinh tế

2017

24

Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk

Đồng tác giả

Tạp chí ĐH Huế

2017

25

Phân tích mô hình trồng xen bơ và vườn cà phê tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk

Đồng tác giả

Thông tin  và Dự báo Kinh tế- Xã hội

2016

26

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ nông dân tại huyện Cư Mgar

Đồng tác giả

Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

2016

27

Liên kết hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ cà phê ở Tây Nguyên

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2016

28

Phương pháp xác định quy mô tín dụng tối ưu đối với hộ nghèo: Một nghiên cứu điển hình tại huyện Ea H’leo tỉnh Đăk Lăk

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên

2015

29

Kênh thông tin và sự phát triển của kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Báo cáo hội nghị Việt Nam Hà Lan, NXB Nông Nghiệp

Mã số sách:63-630/NN-2005

2005

30

Những thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

Đồng tác giả

Kinh tế và Dự báo

2016

31

Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cà phê ở tỉnh Đắk Lắk

Đồng tác giả

Kinh tế và Dự báo

2016

32

Hướng đi nào cho ngành cà phê Việt Nam?

Đồng tác giả

Kinh tế và Dự báo

2016

33

Đánh giá một số mô hình trồng cây lâu năm tiêu biểu trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đăk Lăk

Đồng tác giả

Hội thảo quốc gia, Đại học Đà Nẵng:

Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

ISBN:978-604-60-2479-9

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

 

 

 

2

 

 

 

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Tên/ Cấp

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

2019

 Cạnh tranh về chất lượng và chủng loại sản phẩm trong thị trường hỗn hợp- Cơ sở lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam

Nafosted/ Nhà nước

Đang thực hiện

 2013-2015

Thương mại quốc tế dựa trên sự khác biệt về chất lượng hàng hóa- Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế/Nhà nước

 Nafosted/ Nhà nước

 Đã nghiệm thu

 2013-2014

 Đánh gia vai trò, tác động, tồn tại, hạn chế của doanh nghiệp đối với sự phát triển của Tây Nguyên/ TT cấp Bộ

 Đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước

 Đã nghiệm thu

2012

Đánh giá hiệu quả vốn vay trong công tác xóa đói giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn huyện Eahleo tỉnh Đăk Lăk 

Cơ sở

Đã nghiệm thu

2014

Ứng dụng mô hình Holsat đánh giá sự hài lòng của khách du lịch khi đến tỉnh Đăk Lăk

Cơ sở

Đã nghiệm thu

2013-2014

Nâng cao năng lực pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn

huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk nhằm giảm thiểu các nguy cơ phát sinh trong các quan hệ tín dụng chính

thức

Dự án JIFF

Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

2013-2014

  Phát triển doanh nghiệp ở Tây Nguyên / Nhà nước

 Chương trình Tây Nguyên III

 Đã nghiệm thu

2014-2016

   Liên kết hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ cà phê ở Tây Nguyên/ Bộ

 Đề tài cấp bộ

 Chưa nghiệm thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 1

 Giải nhì cho bài báo cáo xuất sắc 

Vietnam Economist Annual Meeting/ Đại học Kinh tế - Luật 2011

2

 Sinh viên xuất sắc 

Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc năm 2007

 3

 Bằng khen về  hoạt động khoa học công nghệ 2010-2015

 Bộ Giáo dục và Đào tạo -2015

 

 

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 7 tháng 12 năm 2019 
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Lê Đức Niêm