Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nông Văn Ngoan       

2. Năm sinh:   19-06-1984                                         

3. Nam/ Nữ:   Nam

   Dân tộc: Nùng

4. Nơi sinh: Huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

5. Quê Quán: Cao Bằng

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Phòng 206, KTX Khoa Y, 84 Đặng Trần Côn, phư­ờng  Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk.

      Điện thoại: DĐ 0984414922

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

   Thạc sĩ                      

   Năm bảo vệ: 2012  tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

   Ngành: Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

8. Chức danh khoa học :

9. Chức danh nghiên cứu:               

10. Chức vụ: Giảng viên

11. Cơ quan công tác:

    Tên cơ quan: Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên

    Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

    Điện thoại:(0500)3853278; Fax:(0500)3825184

    Email:

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Tây Nguyên

Sư phạm Ngữ văn

2010

Thạc sĩ

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Văn học Việt Nam

2012

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Văn học Việt Nam

Chưa TN

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

Sơ cấp

Y tá

Trường Quân sự QK V

2004

Đại học

Ngôn ngữ Anh

Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn

2010 -2012

14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Anh văn

TB

TB

TB

TB

 

 

 

 

 

 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2004 - 2006

Y tá

Trung đoàn 993, Bộ chỉ huy QS tỉnh Đắk Lắk

04 Mai Hắc Đề, BMT Đắk lắk

2006- 2010

Sinh viên

Trường ĐH Tây Nguyên

567 Lê Duẩn Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk

2011 - 2015

Giảng viên

Trường ĐH Tây Nguyên

567 Lê Duẩn Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3 Các bài báo khoa học

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 0

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 07

    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:0

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 03

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

Hiện tượng song ngữ trong văn học trung đại các nước Việt Nam, Triều Tiên/ Hàn Quốcvà Nhật Bản dưới góc nhìn so sánh

 Tác giả Nghiên cứu văn học  2018

2

Loại hình tác giả song ngữ trong văn học trung đại Việt Nam

Tác giả Văn hóa nghệ thuật 2018

3

Chính sách ngôn ngữ của nhà nước phong kiến Việt Nam nhìn từ hiện tượng song ngữ

Tác giả  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

 2018

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:0

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:  0

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

 

1

 

 

 

2

 

 

 

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Đặc trưng thi pháp thể loại phú trong văn học Việt Nam thời trung đại

2015

 Đại học Tây Nguyên

Đã nghiệm thu

 

 

   

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 

 

 

 

 

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

                                                                          Đắk Lắk., ngày 28 tháng 02 năm 2019

       XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                         NGƯỜI KHAI

 

                                                                                                      Nông Văn Ngoan