Smaller Default Larger

 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY

2. Năm sinh: 1984                                   

3. Nam/ Nữ: Nữ

   Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh:  Đăk Lăk

5. Quê Quán:  Yên Mô, Ninh Bình 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường: Thôn 10

      Phư­ờng (Xã): Xã Hòa Thắng

      Quận (Huyện): Thành phố Buôn Ma Thuột

      Thành Phố (Tỉnh): Đăk Lăk

      Điện thoại: 0944990970

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

7. Học vị: 

8. Chức danh khoa học :

9. Chức danh nghiên cứu:                                       10. Chức vụ: 

11. Cơ quan công tác:

    Tên cơ quan: Trường ĐH Tây Nguyên

    Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên & Công nghệ

    Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

    Điện thoại:........................................................Fax:.........................................................................

    Email:...............................................................................................................................................

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐH Tây Nguyên

SP Sinh KTNL

2006

Thạc sĩ

ĐHQG Sunchon, Hàn Quốc

Sinh học

2011

Tiến sĩ

 

 

 

TSKH

 

 

 

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Tiếng Anh

TB

TB TB TB

 

 

 

 

 

 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2006 đến nay

 

Trường ĐH Tây Nguyên

567 Lê Duẩn, BMT

 

 

 

 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

16.3 Các bài báo khoa học

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 13

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

Notes on Some New Records of Foliicolous Lichens from Vietnam

Thi Thuy Nguyen, Yogesh Joshi, Robert Lücking, Xin-Yu Wang, Nguyen Anh Dzung, Young-Jin

Koh and Jae-Seoun Hur

Taiwania 55

2010

2

Two New Records of the Lichen Genus Placynthiella Elenkin in South Korea

Yogesh Joshi, Thi Thuy Nguyen, László L kös, Young Jin Koh and Jae-Seoun Hur

Mycobiology 29

2011

3

Contribution to the lichen mycota of South Korea

Yogesh Joshi, Thi Thuy Nguyen, Xin Yu Wang, László Lőkös, Young Jin Koh & Jae-Seoun Hur

Mycotaxon 116

2011

4

Seven new records of foliicolous lichens from Vietnam

Thi Thuy Nguyen, Yogesh Joshi, Robert Lücking, Anh Dzung Nguyen ,Xin Yu Wang, Young Jin Koh & Jae-Seoun Hur

Mycotaxon 117

2011

5

Caloplaca allochroa (lichenized scomycetes), a new saxicolous lichen species from South Korea

Yogesh Joshi, Jan Vondrák, Olga Vondráková, Thi Thuy Nguyen & Jae-Seoun Hur

Mycotaxon 117

2011

6

First report of a fertile specimen of Coenogonium disciforme

Thi Thuy Nguyen, Yogesh Joshi,

Nguyen Anh Dzung and Jae-Seoun Hur

The Lichenologist 43

2011

7

New records of corticolous lichens from Vietnam

Santosh Joshi, Thi Thuy Nguyen, Nguyen Anh Dzung, Udeni Jayalal, Soon-Ok Oh & Jae-Seoun Hur

Mycotaxon 123

2013

8

Further additions to the macrolichen mycota of Vietnam

Udeni Jayalal, André Aptroot, Thi Thuy Nguyen,Nguyen Anh

Dzung, Santosh Joshi, Soon-Ok Oh & Jae-Seoun Hur

Mycotaxon 124

2013

9

The lichen genus Fissurina (Graphidaceae) in Vietnam

Santosh Joshi, Thi Thuy Nguyen, Nguyen Anh Dzung, Udeni Jayalal, Soon-Ok Oh & Jae-Seoun Hur

Mycotaxon 124

2013

10

The lichen genus Graphis from Vietnam

Santosh Joshi, Udeni Jayalal, Soon-Ok Oh, Thi Thuy Nguyen, Nguyen Anh Dzung & Jae-Seoun Hur

Mycotaxon 125

2013

11

A new species of Graphis and new lichen records from Vietnam, Including a 2nd world wide report of Sarcographina cyclospora

Santosh Joshi, Udeni Jayalal, Soon-Ok Oh, Thi Thuy Nguyen, Nguyen Anh Dzung and Jae-Seoun Hur

Mycobiology 42

2014

12

New records of crustose lichens and a lichenicolous Arthonia from Vietnam

Joshi Santosh; Upreti Dalip Kumar; Oh Soon-Ok; Nguyen Thi Thuy; Nguyen Anh Dzung; Hur  Jae-Seoun

Mycotaxon 130(2)

2015

13

Ocellularia lumbschii and O. saxicola spp. nov. from Vietnam

Joshi, Santosh; Upreti, Dalip Kumar; Nguyen, Thi Thuy; Rivas Plata, Eimy; Nguyen, Anh Dzung; Oh, Soon-Ok; Hur, Jae-Seoun

Mycotaxon 130(3)

2015

 

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

 

 

 

 

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

 

1

 

 

 

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 

 

 

 

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 

 

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ...

   ..............................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(đã ký)

Nguyễn Thị Thủy