Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:       TRƯƠNG BÁ PHONG

2. Năm sinh:         02/09/1983        3. Nam/ Nữ:   Nam

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Tỉnh Nghệ An

5. Quê Quán: Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường:  Hẻm 1, Trần Nhân Tông, P. Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

      Điện thoại: NR           DĐ   0995.204.082              Fax:

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Thạc sĩ                      

Năm bảo vệ: 2013 Đại học Sư phạm Huế.

Ngành:     Sinh học        Chuyên ngành       Động vật học

7.2. Tiến sỹ Khoa học                      

Năm bảo vệ:................................. tại ..................................................................................................

Ngành:..................................................................................................................................................

Chuyên ngành......................................................................................................................................

8. Chức danh khoa học :

8.1. Phó giáo sư­                     Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư                           Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:                                       10. Chức vụ:

 

11. Cơ quan công tác:

    Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên.

    Bộ môn  Sinh học Cơ sở, Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

    Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đăk Lăk

    Điện thoại:........................................................Fax:.........................................................................

    Email:...............................................................................................................................................

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Tây Nguyên

Sinh học

2007

Thạc sĩ

Trường Đại Sư phạm Huế

Động vật học

2013

Tiến sĩ

 Đại Học Đà Lạt

Sinh thái học 

Chưa TN 

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ giảng dạy đại học

 

 Đại học Sư phạm Hà Nội

2010 

 

 

 

 

14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Anh văn

Khá

Khá

Tốt

Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm 2009 đến năm 2019)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2008 - 2009

Giáo viên

Trường THPT Nguyễn Huệ

Xã Ea Tóh, Krông Năng, Đắk Lắk

2009- 2018

Giảng viên

Bộ môn Sinh học Cơ sở Trường Đại học tây Nguyên

567, Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk.

2019

Giảng viên

Bộ môn Sinh học - Trường Đại học tây Nguyên

567, Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk.

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

 

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 

 

 

 

16.3 Các bài báo khoa học

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:            01

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 04

    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 03

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và sinh học của thằn lằn bóng hoa Eutropis multifascia (Kuhl, 1820) ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

 

Tác giả

Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ toàn quốc các trường đại học cao đẳng khối nông lâm  ngư..toàn quốc lần 6

2014

2

Sexual size dimorphism and feeding ecology of Eutropis multifasciata (reptilia: squamata: scincidae)in the central highlands of Vietnam.

Đồng tác giả

Herpetological Conservation and Biology 

 

2014

3

Một số đặc điểm dinh dưỡng của thằn lằn bóng hoa Eutropis multifascia (Kuhl, 1820) ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Tác giả

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên

2016

4

Dẫn liệu bước đầu về chuồn chuồn (Odaonata) ở Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 9 2017
 5  Tình hình khai thác và sử dụng các loài bò sát tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.  Tác giả  Tạp chí KH, Đại học Tây Nguyên

 2017

 

 

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

 

1

 

 

 

2

 

 

 

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và đặc điểm sinh học của Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

01/2015 - 12/2015

Trường Đại học Tây Nguyên

Đã nghiệm thu 

19.2 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

 

Tên/ Cấp  Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch­ương trình

(nếu có) 

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu) 

 Nghiên cứu đặc điểm di truyền và sinh thái học của các loại thằn lằn bóng thuộc giống Eutropis Fitzinger, 1983 (Reptilia: Squamata: Scincidae) ở Việt Nam/Nhà nước 2014 - 2016  Nafosted Đã nghiệm thu 

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

1

Giải ba và bằng khen

 Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy Lợi toàn quốc lần thứ VI

 

Trung ương Đoàn tặng năm 2014

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

 

                                                                                 Đăk Lăk, ngày 10 tháng 4 năm 2019.

 

       XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                               NGƯỜI KHAI

                                  

                                                                                                     ThS. Trương Bá Phong