Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:NGÔ ĐÌNH QUỐC        

2. Năm sinh:   1958                                       3. Nam/ Nữ:   Nam

   Dân tộc:       Kinh

4. Nơi sinh: Xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

5. Quê Quán: Xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường: 135 đường  YWang

      Phư­ờng (Xã): Phường EaTam

      Quận (Huyện):Thành phố Buôn Ma Thuột

      Thành Phố (Tỉnh): Đắk Lắk

      Điện thoại: NR.02623.856127     DĐ.0914009248         Fax:....................................................

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ: X

Năm bảo vệ: 2010           tại:  Trường Đại học Vinh

Ngành: Toán học          Chuyên ngành: Hình học tô pô

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Sư phạm Vinh  Sư phạm Toán        1979
 Thạc sĩ  Trường Đại học Đà Lạt        Giải tích        1997
 Tiến sĩ  Trường Đại học Vinh  Hình học Tôpô      2010
 TSKH      
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  TB  TB  Khá  TB  
 Tiếng Nga  TB  TB  TB  TB  
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 Từ 9/1979 đến 1992  Cán bộ giảng dạy Toán  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 Từ 1992 – 1995   Cán bộ giảng dạy, Tổ trưởng Bộ môn   Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 Từ 1995 --- 1997  Cán bô giảng dạy, Tổ trưởng Bộ môn, học cao học tại đại học Đà Lạt  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Từ 1997 --- 1999  Cán bô giảng dạy, Tổ trưởng Bộ môn Toán.  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 Từ 1999---2006  

Cán bộ giảng dạy, trưởng Bộ môn Toán, NCS tại Đại học Vinh, thành phố Vinh,tỉnh Nghệ An.

 Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 Từ 2006 ---2008  

Cán bộ giảng dạy, trưởng Bộ môn Toán,P.Trưởng khoa Sư Phạm

 Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 Từ 2008-2009  Cán bộ giảng dạy, trưởng Bộ môn Toán.  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 Từ 2009---2011  Giảng viên, P.TrưởngKhoa KHTN&CN  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

   

Từ 2011---2016 

   

 Giảng viên,  Trưởng khoa KHTN&CN

 

 Trường Đại học Tây Nguyên

 567 Lê Duẫn, TP Buôn MaThuột, Đắk Lắk

Từ 2016---2018

Giảng viên,  Trưởng khoa KHTN&CN, chủ tịch hội đồng trường

Trường đại học Tây Nguyên

567 Lê Duẫn, TP Buôn MaThuột, Đắk Lắk

Từ 2018---2019

Giảng viên, chủ tịch Hội đồng Trường

Trường đại học Tây Nguyên

567 Lê Duẫn, TP Buôn MaThuột, Đắk Lắk

 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Toán sơ cấp   Đồng tác giả  (GTr) ĐHTN   1990

2

 Toán cao cấp A3  Tác giả  (GTr) ĐHTN   1999

3

 Thống kê Y học  Tác giả  (GTr) ĐHTN   1999

4

 Cơ sở Toán học rời rạc  Tác giả  (GTr) ĐHTN   2000

5

 Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề  bồi dưỡng học sinh giỏi  Tác giả  Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam  2009

6

 Giải tích 2  Tác giả  (GTr) ĐHTN   2005

7

 Hình học vi phân  Đồng Tác giả  

NXB ĐHQG

    Hà nội
 2008

8

 Đại số tuyến tính  Tác giả  (BG) ĐHTN   2011

9

 Giáo trình Toán B1 Đồng Tác giả  (GT) ĐHTN   2014

10

Các yếu tố hiện đại trong hình học phổ  thông Đồng tác giả nxb GDVN 2017

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 2

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 17

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 2

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 9

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Sự phân loại các mầm ánh xạ ổn định  Ngô Đình Quốc  Thông báo KH Trường ĐH Đà Lạt  1999
 2  Biến dạng mầm hàm r-reticular  Ngô Đình Quốc  Thông báo KH Trường ĐH Đà Lạt 2001 
 3  Deformations of r-reticular map germ  Ngô Đình Quốc  East- West Journal of  Mathematics  2004
 4  Stability of reticular map germ   Ngô Đình Quốc  East- West Journal of  Mathematics  2005
 5  w-  determinacy of  function germs on r-reticular manifolds.   Ngô Đình Quốc  Tạp chí khoa học Journal of science, trường đại học  Vinh,   2006
 6  Biến dạng versal  Ngô Đình Quốc  Thông báo khoa học trường đại học Qui Nhơn  2001
 7  Vành mầm giải tích  Ngô Đình Quốc  Thông báo khoa học trường Đại học Vinh  2001
 8  Đa tạp Lagrange  Ngô Đình Quốc  Thông báo KH Trường ĐH Đà Lạt  2004
 9  Ổn định của mầm hàm reticular  Ngô Đình Quốc  Kỹ yếu Hội nghị khoa học 45 năm Đại học Vinh  2004
 10  Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ở Đại học và cao đẳng  Ngô Đình Quốc  Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học ở trường Phổ thông và những vấn đề đặt ra đối với trường Sư phạm  2007
 11  Về C0-đủ và v-đủ k-tia của mầm hàm reticular trên đa tạp có bờ  Ngô Đình Quốc, Nguyễn hữu Quang  Tạp chí khoa học trường đại học Vinh  2011
 12  Một số suy nghĩ về rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên hiện nay ở trường đại học Tây Nguyên  Ngô Đình Quốc  Kỹ yếu Hội thảo khoa học Khoa KHTN&CN  2013
 13  Về một số hướng nghiên cứu khoa học giáo dục trong giai đoạn hiện nay  Ngô Đình Quốc  Kỹ yếu Hội thảo khoa học Khoa KHTN&CN  2014
 14  Phân loại mầm hàm trơn có đối chiều 5  Ngô Đình Quốc, Trần Thị Lệ Khánh  Kỹ yếu Hội thảo khoa học Khoa KHTN&CN  2015
 15 Đạo hàm Cô-va-ri-an của k-dạng vi phân và một vài ứng dụng  Ngô Đình Quốc  Tạp chí khoa học, trường đại học Tây Nguyên, số 19, tháng 8/2016  2016
 16 Về một số hướng nghiên cứu khoa học giáo dục trong giai đoạn hiện nay Ngô Đình Quốc  Tạp chí khoa học, trường đại học Tây Nguyên, số 19, tháng 8/2016 2016
17 The Classification Theorem For Universal Unfoldings Of Germs Of Codimention At Most 6 Ngô Đình Quốc, Phan Thị Minh Tạp chí khoa học, trường đại học Tây Nguyên, số 19, tháng 8/2016 2016
18 Về C-đủ của mầm hàm reticular Ngô Đình Quốc, Vũ Thị Phương Tạp chí khoa học, trường đại học Tây Nguyên, số 32,tháng10/2018  2018
19 Định lý Whitney và một số ứng dụng trong mặt phẳng thực Ngô Đình Quốc, Nguyễn Thị Tâm Tạp chí khoa học, trường đại học Tây Nguyên, số 31, tháng 8/2018  2018
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 1. Phương pháp dạy toán ứng dụng cho sinh viên ngành Y ở đại học Tây Nguyên  3/1987-5/1988  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 2. Tìm hiểu thái độ, nguyện vọng của sinh viên đại học Tây Nguyên đối  với nhiệm vụ học tập và rèn luyện  6/1997-6/1998  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 3. Phân loại mầm ánh xạ khả vi  2008-2009  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 4. Về C0-đủ của tia của mầm hàm reticular trên đa tạp có bờ  1/2009-12/2009  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 5. Nghiên cứu chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán bậc tiểu học  3/2009- 3/2010  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 6. Mối quan hệ giữa C0-đủ của tia của hàm thế vị và C0-đủ k-tia r-reticular  2010-2011  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 7. Đạo hàm k-dạng vi phân liên kết với liên thông tuyến tính và ứng dụng.  4/2012—4/2013  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 1. Phương pháp Đại số-Tô pô- Hình học trong lý thuyết hệ thống, cấp Nhà nước  2001-2003  Trường đại học Vinh  Đã nghiệm thu
 2. Dạng symplectic và ứng dụng,  cấp Bộ  2004-2005  Trường Đại học Vinh  Đã nghiệm thu
 3. Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở đại học Tây Nguyên, cấp Bộ    2006-2007  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 4. Góp phần rèn luyện và phát triển tư duy biện chứng của học sinh lớp 10 qua dạy học môn Hình học ở trường THPT, cấp Bộ  2008 -2009  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 5. Về các tính chất hình học trên đa tạp, cấp Bộ  2010-2011  Trường Đại học Vinh  Đã nghiệm thu
 6. Nghiên cứu tính hữu hạn và tính ổn định của một số tập Idêan nguyên tố, cấp Bộ  2011-2012  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đại học Tây Nguyên., ngày 22 thán 02. năm 2019
NGƯỜI KHAI

Ngô Đình Quốc