Smaller Default Larger

 LÍ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THANH HƯNG

 

2. Năm sinh: 08/7/1974.                               

3. Nam/Nữ: Nam.

     Dân tộc: Kinh.

4. Nơi sinh: H. Đức Thọ - T. Hà Tĩnh.

5. Quê Quán: X. Bùi Xá – H. Đức Thọ - T. Hà Tĩnh. 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Địa chỉ: 504/17 Lê Duẩn - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk.

      Điện thoại: 02623.856.910 – 0914.111.101 – 0978.601.101.

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vịTiến sĩ

        Năm bảo vệ: 2009  tại: Đại học Vinh.

        Ngành: Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Toán.

8. Chức danh khoa học (học hàm)Phó giáo sư­        Năm phong: 2013       Nơi phong: Việt Nam

9. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên cao cấp (GV: 10/1998; GVC: 4/2014; GVCC: 11/2016).

10. Chức vụ: Trưởng Khoa Sư phạm

11. Cơ quan công tác:

        Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

        Khoa: Khoa Sư phạm

        Địa chỉ cơ quan: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

        Điện thoại: 02623.825185     Fax: 02623.825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Đại học  ĐHSP Vinh (1994 - 1998)  SP Toán học
Thạc sĩ   Đại học Vinh (2001 - 2003)  Lí luận và PPDH bộ môn Toán
Tiến sĩ   Đại học Vinh (9/2004 - 4/2009)  Lí luận và PPDH bộ môn Toán

13. Các khoá đào tạo khác 

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

 Bằng

 Cao cấp Lí luận Chính trị - Hành Chính

(Chính quy tập trung: 9/2010 - 9/2011)

 Học viện Chính trị

Quốc Gia Hồ Chí Minh

 Chứng chỉ  Nâng cao năng lực tổ chức, xây dựng Trung tâm phát triển năng lực sư phạm (2015)  CHLB Đức
14. Trình độ ngoại ngữ 

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

 Anh văn  TB  TB  TB  TB

15. Trình độ Tin học: Cử nhân Tin học (Hệ tại chức, ĐHKHTN - ĐHQG HN)

16. Quá trình công tác

Thời gian

Chức vụ

Cơ quan công tác

15/10/1998  –  19/02/2004  - P. Bí thư Liên chi đoàn Khoa Sư phạm; 
- Bí thư Chi đoàn cán bộ Khoa Sư phạm
 Trường Đại học Tây Nguyên
20/02//2004  – 19/01/2009  - Trưởng Bộ môn, Khoa Sư phạm;
- BCH Công đoàn Khoa Sư phạm;
- Chi ủy viên Chi bộ Khoa Sư phạm.
 Trường Đại học Tây Nguyên
19/01/2009  – 14/06/2012  - P.Trưởng Khoa Sư phạm;
- Chủ tịch Công đoàn Khoa Sư phạm;
- P.Bí thư Chi bộ Khoa Sư phạm.
 Trường Đại học Tây Nguyên
 05/9/2010 - 05/9/2011   Học viên Học viện Chính trị Quốc gia HCM 
15/6/2012  –  20/9/2012 - Trưởng Khoa Sư phạm;
- Chủ tịch Công đoàn Khoa Sư phạm;
- P.Bí thư Chi bộ Khoa Sư phạm.
 Trường Đại học Tây Nguyên
20/9/2012  –  27/05/2015 - Trưởng Khoa Sư phạm;
- Bí thư Chi bộ Khoa Sư phạm.
 Trường Đại học Tây Nguyên
28/05/2015  –  2016 - Đảng ủy viên Trường nhiệm kì 2015 – 2020
- Trưởng Khoa Sư phạm;
- Bí thư Chi bộ Khoa Sư phạm.
 Trường Đại học Tây Nguyên
05/2016 –  Nay  - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kì 2015 – 2020
- Ủy viên Hội đồng Trường;
- Trưởng Khoa Sư phạm;
- Bí thư Chi bộ Khoa Sư phạm.
 Trường Đại học Tây Nguyên

17. Các sách, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách, giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

 

1

 Đại lượng và đo đại lượng  Tác giả Nxb Giáo dục  2007

2

 Phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học  Tác giả Nxb Giáo dục  2008
3  Phương pháp dạy Toán tính tuổi ở tiểu học Tác giả Nxb Giáo dục  2009
4  Những sai lầm thường gặp khi giải toán ở tiểu học Tác giả Nxb Giáo dục VN  2010
5  Rèn luyện và phát triển tư duy biện chứng khi dạy học môn Hình học ở trường trung học phổ thông Tác giả Nxb Giáo dục VN  2010
6  Rèn luyện tư duy khi dạy học môn Toán ở  tiểu học Tác giả Nxb Giáo dục VN  2011
7  Toán thơ tiểu học

Nguyễn Thanh Hưng,

Trần Trung

Nxb Giáo dục VN  2015
8  Lịch sử Toán học

Nguyễn Thanh Hưng,

Lê Ngọc Sơn

Nxb Giáo dục VN  2016
 Giáo trình lí luận dạy học đại học trong Khoa học Giáo dục

Nguyễn Văn Đệ,

Nguyễn Thanh Hưng,

Hoàng Thị Minh Phương

Nxb Giáo dục VN  2016
10   Một số vấn đề về kiến tập và thực tập sư phạm  Tác giả Nxb Giáo dục VN  2016
11   Giáo trình Phương pháp dạy học môn Toán  Tác giả  Trung tâm  Thư viện Trường Đại học Tây Nguyên  2007

17.2. Các bài báo khoa học

TT

Tên bài báo

Là tác giả

hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí

công bố

Năm công bố 

 1  Một số suy nghĩ về các khái niệm cơ bản của Hình học, Tr35 & Tr27, Số 60 (6/2003)  Tác giả

 Tạp chí Giáo dục

(Bộ GD & ĐT)

2003 

 2  Một số suy nghĩ về chương trình và SGK Hình học lớp 10 thí điểm, Tr47 & Tr48, Số 68 (quí III/2003)  Tác giả  Tạp chí Giáo dục  2003
 3  Ba cấp độ tri thức của phương pháp tọa độ, Tr31 – Tr33 & Tr12, Số 77 (1/2004)  Tác giả  Tạp chí Giáo dục  2004
 4  Sự khác nhau cơ bản khi trình bày nội dung ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác ở sách giáo khoa Hình học 7 cũ và Toán 7 mới, Tr26 – Tr27, Số 89 (6/2004)  Tác giả  Tạp chí Giáo dục  2004
 5  Phát triển tư duy biện chứng thông qua dạy học Hình học ở trường trung học phổ thông, Tr35 – Tr36, Số 99 (10/2004)  Tác giả  Tạp chí Giáo dục  2004
 6  Về chương trình khung đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học, Tr12 – Tr13 & Tr5, Số đặc biệt (11/2005)  Tác giả  Tạp chí Giáo dục  2005
 7  Những biểu hiện của tư duy biện chứng trong dạy học nội dung vectơ ở trường trung học phổ thông, Tr36 – Tr37, Số 131 (2/2006)  Tác giả  Tạp chí Giáo dục  2006
 8  Khai thác sách giáo khoa Hình học 10 khi dạy học giải toán nâng cao về Parabol góp phần phát triển tư duy biện chứng cho học sinh, Tr36 - Tr37 & Tr25, Số 156 (2/2007)  Tác giả  Tạp chí Giáo dục  2007
 9  Bồi dưỡng một số nét đặc trưng của tư duy biện chứng cho học sinh thông qua dạy học môn Hình học ở trường trung học phổ thông, Tr52 -Tr55, Số 189 (5/2008)  Tác giả  Tạp chí Giáo dục  2008
 10  Phát triển tư duy biện chứng cho học sinh thông qua dạy học môn Hình học ở trường trung học phổ thông, Tr37 – Tr40, Số 194 (7/2008)  Tác giả  Tạp chí Giáo dục  2008
 11  Một số giải pháp đổi mới PPDH ở trường Đại học, Tr15 – Tr17, Số 216 (6/2009)  Tác giả  Tạp chí Giáo dục  2009
 12  Rèn luyện tư duy sáng tạo cho HS khi dạy học môn Toán ở trường phổ thông, Tr43 – Tr44, Số 250, (11/2010)  Tác giả  Tạp chí Giáo dục  2010
 13  Vận dụng phương pháp trực quan trong dạy toán ở tiểu học, Tr48 – TrTr49, Số 256, (2/2011)

Nguyễn Thanh Hưng,

Nguyễn Văn Nam

 Tạp chí Giáo dục  2011
 14  Vận dụng phép biện chứng duy vật trong dạy học Toán ở phổ thông, Tr48 – Tr51, Số 260 (4/2011)

 Nguyễn Thanh Hưng,

Nguyễn Thị Thu Thủy 

 Tạp chí Giáo dục  2011
 15  Vận dụng quan điểm hoạt động trong dạy học toán ở phổ thông, Tr40 – Tr42, Số 276 (12/2011)

Nguyễn Thanh Hưng,

Nguyễn Chí Trung

 Tạp chí Giáo dục  2011
 16  Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học Toán ở phổ thông, Tr45 – Tr48, Số 289 (7/2012)

Nguyễn Thanh Hưng,

Trần Xuân Thành

 Tạp chí Giáo dục  2012
 17  Bồi dưỡng tư duy thuật giải cho học sinh trong dạy học chủ đề số phức ở trường trung học phổ thông, Tr45 – Tr47 & Tr53, Số 296 (10/2012)

 Nguyễn Thanh Hưng,

Trần Nguyễn Quang Thái 

 Tạp chí Giáo dục  2012
 18  Một số lỗi thường gặp của học sinh khi giải toán ở hình học không gian, Tr47 – Tr50, Số 331 (4/2014)

 Nguyễn Thanh Hưng,

Kiều Mạnh Hùng

 Tạp chí Giáo dục  2014
 19  Góp phần rèn luyện các thao tác tư duy khi  giải toán ở trường THPT, Tr163 – Tr165, Số Đặc biệt (5/2014)

Nguyễn Thanh Hưng,

Kiều Mạnh Hùng

 Tạp chí Giáo dục  2014
 20  Góp phần rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh qua giải toán về tọa độ trong mặt phẳng, Tr154 – Tr157,  Số Đặc biệt (5/2015)

 Nguyễn Thanh Hưng,

Phan Bá Lê Hiền

 Tạp chí Giáo dục  2015
 21  Góp phần rèn luyện tư duy logic khi dạy học môn toán ở trường THPT, Tr150 – Tr153, Số Đặc biệt (5/2015) 

 Nguyễn Thanh Hưng,

Kiều Mạnh Hùng,

Phan Phi Công

 Tạp chí Giáo dục  2015
 22 Một số suy nghĩ về viết, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục và đào tạo hiện nay, Tr26 – Tr28, Số 18 (8/2012)  Tác giả

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

(Cơ quan Nghiên cứu, lí luận, diễn đàn GD của Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng VN)

2012 
 23  Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông, Tr13 – Tr16, Số 24/2013  Tác giả  Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2013
 24  Một vài suy nghĩ về công tác kiến tập, thực tập sư phạm của sinh viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay, Tr7 – Tr9, Số  34 + 35/2014  Tác giả  Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2014
 25  Tiếp cận dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề khi dạy học toán trung học phổ thông, Tr9 – Tr13, Số  36/2014

Nguyễn Thanh Hưng,

Nguyễn Chí Trung 

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2014
 26  Mối liên hệ giữa tìm tham số và chứng minh khi giải toán về hàm số chứa tham số, Tr7 – Tr9, Số 46 (01/2015)

Nguyễn Thanh Hưng,

Đinh Thị Xinh

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2015
 27  Dạy học môn Toán hệ dự bị đại học theo hướng hình thành năng lực cho học sinh, Tr10 – Tr14 và Tr61, Số 47 (02/2015)

Nguyễn Thanh Hưng,

Kiều Mạnh Hùng

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2015
 28  Rèn luyện tư duy thuật giải cho học sinh dân tộc nội trú vùng Tây nguyên thông qua giải bài tập về hình học không gian ở trường trung học phổ thông, Tr12 – Tr14, Số 51 (6/2015)

Nguyễn Thanh Hưng,

Phan Bá Lê Hiền

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2015
 29  Đào tạo giáo viên theo hướng hình thành năng lực người học trong dạy Toán, Tr22 – Tr26 Số 56 (11/2015)

Nguyễn Thanh Hưng,

Kiều Mạnh Hùng 

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2015
30  Đào tạo theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp, Tr12 – Tr16, Số 59 (2/2016)

Nguyễn Thanh Hưng,

Nguyễn Đình Thịnh

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2016
31  Đào tạo ở trường trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội, Tr21 – Tr23, Số 60 (3/2016)

Nguyễn Đình Thịnh,

Nguyễn Thanh Hưng

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2016
32  Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn toán cho học sinh hệ dự bị đại học, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số 63 (6/2016)

Nguyễn Thanh Hưng,

Kiều Mạnh Hùng

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2016
33  Cấu trúc nhóm của các phép tịnh tiến trên mặt phẳng ở môn hình học trong trường trung học phổ thông, Tr17 – Tr18 và Tr43,  Số 62 (5/2016)

Nguyễn Thanh Hưng,

Đinh Thị Xinh

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2016
34  Rèn luyện thao tác tương tự cho học sinh trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông, Tr25 – Tr30,  Số 66 (9/2016)

Nguyễn Thanh Hưng,

Nguyễn Thanh Phước

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2016
35  Dạy học một số bài tập về phương trình đường tròn qua sử dụng hình vẽ trực quan (Hình học 10), Tr30 – Tr34 & Tr38,  Số 69 (12/2016)

Nguyễn Thanh Hưng,

Lương Anh Phương

Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2016
36  Một số biện pháp hình thành năng lực chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông cho sinh viên sư phạmTr17 – Tr21,  Số 70 (01/2017)

Nguyễn Thanh Hưng,

Nguyễn Thị Ánh Mai

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2017
37  Biện pháp quản lí thiết bị dạy học ở Trường phổ thông, Tr 23 – Tr 27,  Số 72 (3/2017)

Nguyễn Thanh Hưng,

Nguyễn Phi Hùng

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2017
38  Rèn luyện kỹ năng giải toán cực trị (hình học 12) qua vận dụng đạo hàm, Tr29– Tr34, Số 73 (4/2017)

Nguyễn Thanh Hưng,

Lương Anh Phương

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2017
 39  Một số kĩ năng sư phạm quan trọng của giáo viên khi dạy học cho học sinh, số 2  Tác giả  Tạp chí khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên  2007
40  Đổi mới PPDH môn Toán ở trường THPT theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của HS, số 4  Tác giả  Tạp chí khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên  2009
41

 Dạy học môn toán ở trường THPT theo hướng hình thành năng lực cho HS, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Tr89 – Tr92,  Số 136 (01/2017)

Nguyễn Thanh Hưng,

Kiều Mạnh Hùng

 Tạp chí Khoa học Giáo dục

(Viện KHGD VN)

 2017
 42 Rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Tây Nguyên, Tr70 – Tr73, Số 79 (10/2017) 

Nguyễn Thanh Hưng,

Lê Quang Hùng 

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội 2017 

43

Giải pháp phát triển đội ngủ giảng viên ở Trường Đại học Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay, Tr244 – Tr248, Số Đặc biệt (10/2017)

Nguyễn Thanh Hưng,

Ngô Thị Hiếu 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

2017 

44

Một số giải pháp quản lí hoạt động tự học của SV trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ  ở Trường Đại học Tây Nguyên, Tr110 – Tr116, Số 80 (11/2017)

Nguyễn Thanh Hưng,

Mai Thị Hiên 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 2017 
45 Một số giải pháp xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học, Tr18 – Tr23 & Tr30, Số 83 (02/2018) 

Nguyễn Thanh Hưng,

Nguyễn Thị Tuyết  

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2018
46 Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung cấp, Tr90 – Tr94, Số 84 (3/2018)

Lê Thị Kim Oanh,

Nguyễn Thanh Hưng  

Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2018 
 47 Một số biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng HS giỏi ở các trường THPT, Tr54 - Tr57, Số 85 (4/2018)

Nguyễn Thanh Hưng,

Nguyễn Đình Dũng  

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2018
 48 Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn vào dạy học chương vectơ trong không gian (Hình học 11 nâng cao), Tr27 - Tr33, Số 86 (5/2018)

Nguyễn Thanh Hưng, 

Hồ Hoàng Hải 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2018 
 49  Tăng cường bài toán có nội dung tích hợp trong chương phương trình, hệ phương trình (Đại số 10), Tr89 - Tr92, Số 04 (4/2018)

Nguyễn Thanh Hưng,

Phan Bá Lê Hiền  

 Tạp chí Khoa học Giáo dục  2018
 50  Rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học cho học sinh dự bị đại học, Tr57 - Tr61, Số 03 (3/2018)

Nguyễn Thanh Hưng,

Kiều Mạnh Hùng  

Tạp chí Khoa học Giáo dục   2018
 51  Thực trạng dạy học môn toán của GV trường trung học phổ thông ở các tỉnh vùng Tây Nguyên, Tr92 – Tr94 & Tr98, Số 91 (11/2018)

Nguyễn Thanh Hưng,

Phan Bá Lê Hiền 

Giáo dục và Xã hội  2018 
52  Rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học chương tứ giác (Toán 8) ở Trường THCS, Tr201 – Tr204, Số đặc biệt (4/2019)  Nguyễn Thanh Hưng, Ngô Tung Nhân  Tạp chí Giáo dục  2019 
53  Rèn luyện tư duy logic khi dạy học Hình học ở lớp 9, Tr268 – Tr271, Số đặc biệt (4/2019) Nguyễn Thanh Hưng, Ngô Tùng Nho   Giáo dục và Xã hội   2019 
54  Quản lí hoạt động DH chương trình GDTX cấp THPT theo định hướng phát triển năng lực HS, Tr132 – Tr135, Số đặc biệt (4/2019) Nguyễn Thanh Hưng, Nông Bích Hằng   Giáo dục và Xã hội   2019 
55   Một số biện pháp quản lí thiết bị dạy học ở các trường THPT huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk, Tr90– Tr94, Số 98 (5/2019) Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Thị Mai Phương Giáo dục và Xã hội 2019
56  Góp phần phát triển ngôn ngữ toán học khi dạy học vectơ cho HS dự bị đại học, Số 36 (6/2019) Kiều Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Hưng  Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên 2019 
 57  Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên toán THPT, Tr14 - Tr18, Số 101 (8/2019)  Nguyễn Thanh Hưng, Phan Bá Lê Hiền    Giáo dục và Xã hội  2019 
 58  Biện pháp quản lí công tác học sinh ở trường Trung cấp, Tr31 - Tr36, Số đặc biệt (8/2019) Nguyễn Thanh Hưng, Phạm Hồng Quốc  Giáo dục và Xã hội   2019 
59   Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học nội dung Đại số tại một số trường THPT vùng Tây Nguyên, Tr277 - Tr281, Số Đặc biệt Kì 1 (12/2019) Lương Anh Phương, Nguyễn Thanh Hưng  Giáo dục và Xã hội  2019 
 60  Quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường Tiểu học, Tr103 - Tr109, Số 107 (02/2020) Nguyễn Thanh Hưng, Trần Thị Thu Thủy  Giáo dục và Xã hội  2020 
61   How scientific research changes the Vietnamese higher  education landscape: Evidence from social sciences and humanities between 2008 and 2019 Đồng tác giả 

F1000research

(ISI, Q1 Scopus) 

 2020
 61  Ict integration in developing competence for pre-service mathematics teachers: a case study from six universities in Vietnam Đồng tác giả    2020 
62        
63        
64        
65        

18. Các đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

18.1. Đề tài, nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/Cấp

Thời gian

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình

 Góp phần rèn luyện và phát triển tư duy biện chứng của học sinh lớp 10 qua dạy học môn Hình học ở trường THPT (thông qua dạy học tại Trường THPT Trần Phú, tỉnh Đắk Lắk)/Cấp bộ (Mã số: B2008 – 15 – 27)  2008 – 2009  Bộ GD - ĐT
 Bước đầu tìm hiểu chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học của Khoa Sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên/Cấp cơ sở  2005 – 2006 Trường ĐHTN
 Những lỗi thường gặp của học sinh tiểu học khi giải toán/Cấp cơ sở 2012 – 2013 Trường ĐHTN
     

18.2. Đề tài, nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/Cấp

Thời gian

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình

 Đổi mới công tác đào tạo giáo viên toán THPT ở Trường Đại học Vinh nhằm đáp ứng nhu cầu cải tiến nội dung và phương pháp dạy học môn Toán/Cấp bộ (Mã số: B2007 – 27 – 33) 2007 – 2008 Bộ GD - ĐT
 Hệ thống hóa, đánh giá các nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc ở nước ta từ Đổi mới đến nay, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Trung – GĐ Học viện Dân tộc, Hà Nội/Cấp Quốc gia (Mã số: CTDT.16.02/16-20) 2016 - 2018

UB dân tộc

 

     

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 3 năm 2020 
NGƯỜI KHAI

 

 Nguyễn Thanh Hưng